Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo Mesto
Termin: 
10.03.2018 - 08:30 do 15:25
Lokacija: 
v prostorih Šolskega centra Novo mesto, Šegova ul. 112 v predavalnici P1

    

Program

08.00 - 08.30 Registracija udeležencev
08.30 - 08.45 Uvod v seminar, Marina Velepič, viš. med. ses.
08.45 - 10.30 Načela, standardi in kršitve kodeksov etike v praksi zdravstvene in babiške nege, Marina Velepič, viš. med. ses.
10.30 - 10.40 Odmor
10.40 - 11.20 Odgovornost v zdravstveni negi, mag. Darja Ovijač, viš.med.ses., univ.dipl.org., viš. pred.
11.20 - 11.50 Odmor 
11.50 - 12.35 Ustvarjanje etičnega okolja, mag. Darja Ovijač, viš.med.ses., univ.dipl.org., viš. pred.
12.35 - 12.50 Razprava, Marina Velepič, viš. med. ses., Darja Ovijač, viš.med.ses., univ.dipl.org., viš. pred
12.50 - 13.00 Odmor
13.00 - 14.30 Meje mojega jaza so meje mojega  komuniciranja, Vera Štebe, viš. med. ses., prof. ped., pred.
14.35 - 15.10 Predstavitev etičnih problemov v praksi, Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.
15.10 - 15.25 Evalvacija in zaključek seminarja, Marina Velepič, viš. med. ses., Vera Štebe, viš.med.ses.,  prof.ped., pred., Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Splošne informacije

Seminar  je namenjen  medicinskih  sestram, babicam,  zdravstvenim tehnikom  iz različnih področij dela. Program bo izveden  obliki predavanj,  delno z aktiviranjem udeležencev pri predavanjih,  pri  razpravi in pri skupinskem delu.

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami  pri Zbornici – Zvezi in sodi med obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno  delo na področju zdravstvene in babiške nege.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, članom jo krije DMSBZT Novo mesto iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).

Prijave

Prijavite se lahko preko spletne prijavnice Zbornice –Zveze do 27.02.2018 oziroma do zasedbe mest.
Kotizacijo nakažete na TRR 03155 – 1000014831 pri SKB d.d., ekspozitura Krško (za DMSZT Novo mesto) in s seboj prinesete potrdilo o plačilu.
V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice, stroške preverjanja znanja ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

S seboj prinesite člansko izkaznico. Prosimo za točnost!

Vodja izobraževanja pri DMSBZT Novo mesto          Predsednica DMSBZT Novo mesto:
Karmen Janežič, dipl. m.s.                                  mag. Jožica Rešetič, dipl. m. s., univ.dipl. org., spec.