Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
16.01.2013 - 08:00 do 16.01.2014 - 14:45
Lokacija: 
na sedežu Društva MSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

vabi na strokovno izobraževanje

Program

08.00 – 08.30 Registracija udeležencev
08.30 – 08.45 Uvod v seminar, Marina Velepič, viš. med. ses.
08.45 – 10.30 Načela, standardi in kršitve kodeksov etike v praksi zdravstvene in babiške nege,
                         Marina Velepič, viš. med. ses.
10.30 – 10.35 Odmor
10.35 – 11.20 Odgovornost v zdravstveni negi, mag. Darja Ovijač, viš.med.ses., univ.dipl.org., viš. pred.
11.20 - 11.50 Odmor 
11.50 – 12.35 Ustvarjanje etičnega okolja, mag. Darja Ovijač, viš.med.ses., univ.dipl.org., viš. pred.
12.35 – 12.50 Razprava, Marina Velepič, viš. med. ses., Vera Štebe, viš.med.ses., prof. ped.,pred., mag.         
                          Darja Ovijač, viš.med.ses., univ.dipl.org., viš. pred.
12.50 – 13.0 Odmor
13.00 – 14.30 Meje mojega jaza so meje mojega  komuniciranja, Vera Štebe, viš. med. ses., prof. ped., pred.
14.30 – 14.45 Evalvacija in zaključek seminarja, Marina Velepič, viš. med. ses., Vera Štebe, viš.med.ses., prof.ped., pred.

Splošne informacije

Seminar  je namenjen  medicinskih  sestram, babicam,  zdravstvenim tehnikom (tudi bolničarjem) iz različnih področij dela. Program bo izveden v obliki predavanj,  delno z aktiviranjem udeležencev pri predavanjih in v  razpravi.
Število udeležencev je omejeno do 30. Izobraževanje se vodi v evidenci strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj  pri Zbornici – Zvezi.  Izobraževanje bo licenčno vrednotilo Ministrstvo za zdravje RS.
Kotizacija z DDV za člane znaša 60,00€, za nečlane Zbornice – Zveze je kotizacija v višini 120,00€ in se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijave

Prijava preko elektronske prijavnice (www.drustvo-med-sester-lj.si) (plačnika/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence) do 10. 01 2014, oziroma do zasedenosti mest. Dodatne informacije Irma Kiprijanović na GSM  041 754 695 ali po elektronski pošti irma.kiprijanovic@gmail.com
S seboj prinesite člansko izkaznico Zbornice – Zveze. Prosimo za točnost!

Vljudno vabljeni!

Odgovorna za področje etike:              Predsednica DMSZBZT Ljubljana:
Marina Velepič, s.r.                                       Đurđa Sima, s.r.