Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
09.06.2016 - 08:00 do 15:25
Lokacija: 
na sedežu DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Program

08.00 - 08.30 Registracija udeležencev
08.30 - 08.45 Uvod v seminar, Marina Velepič, viš. med. ses.
08.45 - 10.30 Načela, standardi in kršitve kodeksov etike v praksi zdravstvene in babiške nege, Marina Velepič, viš. med. ses.
10.30 - 10.40 Odmor
10.40 - 11.20 Odgovornost v zdravstveni negi, mag. Darja Ovijač, viš.med.ses., univ.dipl.org., viš. pred.
11.20 - 11.50 Odmor 
11.50 - 12.35 Ustvarjanje etičnega okolja, mag. Darja Ovijač, viš.med.ses., univ.dipl.org., viš. pred.
12.35 - 12.50 Razprava, Marina Velepič, viš. med. ses., Darja Ovijač, viš.med.ses., univ.dipl.org., viš. pred
12.50 - 13.00 Odmor
13.00 - 14.30 Meje mojega jaza so meje mojega  komuniciranja, Vera Štebe, viš. med. ses., prof. ped., pred.
14.35 - 15.10 Predstavitev etičnih problemov v praksi, Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.
15.10 - 15.25 Evalvacija in zaključek seminarja, Marina Velepič, viš. med. ses., Vera Štebe, viš.med.ses., prof.ped., pred., Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Splošne informacije

Seminar  je namenjen  medicinskih  sestram, babicam,  zdravstvenim tehnikom  iz različnih področij dela. Program bo izveden v obliki predavanj,  delno z aktiviranjem udeležencev pri predavanjih,  pri  razpravi in skupinsko delo.

Število udeležencev je omejeno do 32.

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Ministrstvo za zdravje.
Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

Programsko/organizacijski odbor: Marina Velepič, Đurđa Sima, Peter Požun, Andreja Kvas.

Kotizacija z DDV za člane znaša 60,00€, za nečlane Zbornice – Zveze je kotizacija v višini 120,00€ in se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijave

Prijava potekajo preko elektronske prijavnice (www.drustvo-med-sester-lj.si) (plačnika/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence) 02. 06. 2016 oziroma do zasedenosti mest.

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović na GSM 041 754 695 ali po elektronski pošti irma.kiprijanovic@gmail.com.

S seboj prinesite člansko izkaznico.

Prosimo za točnost!

Vljudno vabljeni!

Odgovorna za področje etike:                        Predsednica DMSZBZT Ljubljana:
Marina Velepič, s.r.                                       Đurđa Sima, s.r.