Poklicna etika v domovih za starejše občane

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
01.03.2018 - 08:00 do 15:00
Lokacija: 
v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

 Program

08.00 - 08.30 Registracija
08.30 - 08.45 Zakaj ravnati etično?, Marina Velepič, viš. med. ses.
08.45 - 09.45 Etična načela, standardi in kršitve kodeksa etike, Marina Velepič, viš. med. ses.
09.45 - 10.45 Odgovornost v zdravstveni negi, mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ. dipl. org., viš. pred.
10.45 - 11.00 Odmor
11.00 - 12.15 Čutna ostrina – pogoj za dobro komuniciranje, Vera Štebe, prof. ped., pred.
12.15 - 12.45 Odmor
12.45 - 13.30 Etični problemi in dileme – prikaz in študije primerov iz prakse, Marina Velepič, viš. med. ses.
13.35 – 14.00 Izobraževanje – izhodišče dobrega razumevanja, Đurđa Sima, dipl. m. s.
14.00 - 14.45 Nasilje nad starostniki, Irena Špela Cvetežar, dipl. m. s.
14.45 - 15.00 Zaključek seminarja

Splošne informacije

Seminar  je namenjen  bolničarjem in ostalim članom negovalnega tima  Program bo izveden v obliki predavanj,  delno z aktiviranjem udeležencev pri predavanjih in v  razpravi.

Število udeležencev je omejeno do 30.

Kotizacija z DDV znaša 20,00€ in se plača po izstavljenem računu.
Program je v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijave

Prijava preko elektronske prijavnice (www.drustvo-med-sester-lj.si) (plačnika/zavod, davčna številka) do 22. 02. 2018, oziroma do zasedenosti mest.

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović na GSM 041 754 695 ali po elektronski pošti irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni.

Odgovorna za področje etike:                        Predsednica DMSZBZT Ljubljana:
Marina Velepič, s. r.                                       Đurđa Sima, s. r.