Poklicna etika v domovih za starejše občane

Termin: 
05.03.2015 - 08:00 do 15:00
Lokacija: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Poljanska cesta 14,1000 Ljubljana

Program

08.00  -    08.30     Registracija
08.30  -    08.45     Zakaj ravnati etično?
                                 Marina Velepič, viš.med.ses.
08.45  -    09.45     Etična načela, standardi in kršitve kodeksa etike
                                 Marina Velepič, viš.med.ses.
09.45  -    10.45     Odgovornost v zdravstveni negi
                                 (mag. Darja Ovijač, viš.med.ses. univ.dipl.org., viš.pred.)
10.45  -    11.00     Odmor
11.00  -    12.15     Čutna ostrina – pogoj za dobro komuniciranje
                                  Vera Štebe, prof.ped., pred.
12.15  –    12.45     Odmor
12.45 –   13.30       Etični problemi in dileme –  prikaz in študije primerov iz prakse
                                  Marina Velepič, viš.med.ses.
13.35  – 14.00        Izobraževanje – izhodišče dobrega razumevanja
                                  Đurđa Sima, dipl. m. s.
14.00  - 14.45        Nasilje nad starostniki
                                 Irena Špela Cvetežar, dipl.m.s.
14.15  -  14.35       Izobraževanje – izhodišče dobrega razumevanja
                                 Đurđa Sima, dipl.m.s.
14.45  -  15.00       Zaključek seminarja

Splošne informacije

Seminar  je namenjen  bolničarjem in ostalim članom negovalnega tima  Program bo izveden v obliki predavanj,  delno z aktiviranjem udeležencev pri predavanjih in v  razpravi.
Število udeležencev je omejeno do 30.

Kotizacija z DDV znaša 20,00€ in se plača po izstavljenem računu.

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Ministrstvo za zdravje. Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

Prijava

Prijava preko elektronske prijavnice (www.drustvo-med-sester-lj.si) (plačnika/zavod, davčna številka) do 26. 02. 2015, oziroma do zasedenosti mest.

Dodatne informacije

Dodatne informacije Irma Kiprijanović na GSM  041 754 695 ali po elektronski pošti irma.kiprijanovic@gmail.com Prosimo za točnost!

Vljudno vabljeni!

Odgovorna za področje etike:                        Predsednica DMSZBZT Ljubljana:
Marina Velepič, s.r.                                          Đurđa Sima, s.r.