Pogoste in redke nevrološke bolezni

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji
Termin: 
15.11.2019 - 09:00 do 16:50
Lokacija: 
Terme Dobrna, Zdraviliški dom
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji

Program

09.00 - 10.00 Registracija udeležencev
10.00 - 10.15 Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev

I. Sklop: Možganska kap in epilepsija
moderatorici:

10.15 - 10.35 Rehabilitacija nevroloških pacientov v Termah Dobrna, Ana Murko, dr.med., spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine
10.35 - 10.55 Premestitev pacientov na oddelek za rehabilitacijsko zdravstveno nego Term Dobrna, Darja Ratajc, dipl.m.s.
10.55 - 11.15 Prehrana pacientov z možgansko kapjo, Mirjam Koler Huzjak, dipl.m.s., spec.klinične dietetike
11.15 - 11.35 Potek nevrorehabilitacije v Termah Dobrna, Barbara Kočar, dipl.fiziot., Leja Košir, dipl. delovni terapevt          
11.35 - 11.50 Odmor s kavo
11.50 - 12.10 Prepoznavanje epileptičnih napadov in epileptičnega statusa, Ljubo Sambolič, dipl.zn.
12.10 - 12.30 Pristop medicinske sestre pri obravnavi pacienta z epilepsijo, Aleš Krajnc, dipl.zn.   
12.30 - 12.50 Prepoznava in obravnava pacientov z narkolepsijo, Martina Tomažin Mlakar, dipl.m.s.   
12.50 - 13.00 Vprašanja in diskusija
13.00 - 14.00 Odmor za kosilo

II. Sklop: Redke nevrološke bolezni
moderatorici:

14.00 - 14.20 Huntingtonova bolezen, Kolenc Matej, dr.med.
14.20 - 14.40 Guillain- Barre, skozi EMG diagnostiko, Irma Kumer, mag. vzg. in menedž. v zdr.
14.40 - 15.00 Fabryjeva bolezen, Jana Kenda, dr.med.
15.00 - 15.20 Novosti na področju zdravljenja pacientov s spinalno mišično atrofijo, Tina Sabadin, mag.zdr.nege, dipl.m.s.
15.20 - 15.40 Obravnava otrok z Dravet sindromom z vidika  zdravstvene nege, Barbara Tomazin, mag.zdr.nege, dipl.m.s., Nena Povšič. dipl.m.s.
15.40 - 16.00 Pompejeva bolezen, Pinterič Horvat, dr.med.
16.00 - 16.20 Posebnosti zdravstvene nege pacientov s primarno progresivno multiplo sklerozo, Melita Kokol, dipl. m. s. 
16.20 - 16.40 Glavobol, simptom ali bolezen?, Stanka Habjanič, viš.m.s.
16.40 - 16.50 Vprašanja in diskusija
16.50 Zaključek srečanja

Splošne informacije

Kotizacija z DDV znaša 190 EUR (članom Zbornice- Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 95 EUR). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice- Zveze št. 02015-0258761480, sklic na št. 00 0230-15112019. Udeležba je omejena na 100 udeležencev.

Komisija za oceno ustreznosti stalnega strokovnega izpopolnjevanja je s sklepom I-2019-0570-0570 ugotovila skladnost programa z zahtevami Pravilnika in Navodilom ter
programu dodelila 7 lic. toč. za pasivne udeležence in 11 lic. toč. za aktivne udeležence.

Prijava

Prijava poteka preko e-prijave na spletni strani Zbornice-Zveze.

Dodatne informacije

Maja Medvešček Smrekar, tel. 031 221 799 ali po elektronski pošti: maja.medvescek@kclj.si.