POB 2018

Organizator: 
PROMOIN
Termin: 
23.11.2018 - 09:30 do 24.11.2018 - 15:10
Lokacija: 
Zdravilišče Radenci

Program

Petek, 23. november 2018
09.30 - 10.00 Registracija udeležencev
10.00 - 10.10 Otvoritev srečanja
10.10 - 10.30 Izzivi paliativne oskrbe pri ne-rakavih bolnikih: srčno popuščanje, KOPB, demenca, Urška Lunder, dr. med., spec. transf. med.
10.30 - 11.10 Zakon o pacientovih pravicah kot »varovalni institut pacientovih pravic, Adela Postružnik, univ. dipl. soc. del., zastopnica pacientovih pravic       
11.10 - 11.30 Komuniciranje v paliativni oskrbi z bolniki z ne-rakavimi boleznimi: srčno popuščanje, KOPB, demenca, Urška Lunder, dr. med., spec. transf. med.
11.30 - 12.00 Odmor
12.00 - 12.20 Etika v paliativni oskrbi, Vesna Ribarič Zupanc, dr. med., spec. int. med.
12.20 - 12.40 Paliativna oskrba onkološkega bolnika v času specifičnega zdravljenja in prehod v paliativno oskrbo, Maja Ravnik, dr. med., spec. int. onkologije
12.40 - 13.00 Zdravstvena nega onkološkega paliativnega bolnika, Betka Špalir Kujavec, dipl. m. s., Marija Horvat, dipl. m. s., Irena Kotnik, dipl. m. s.
13.00 - 13.10 Prikaz obravnave paliativnega onkološkega bolnika, Oddelek za onkologijo, Univerzitetni klinični center Maribor
13.10 - 15.00 Kosilo
15.00 - 16.00 Zakaj je dobro zgodaj načrtovati paliativno zdravstveno oskrbo?, Nada Kunstek, dipl. m. s., spec. pal. zdr. nege – Slovensko društvo hospic
16.00 - 16.20 Odmor
16.20 - 16.40 Demografske spremembe in paliativna oskrba – smo na primarnem nivoju zdravstvene oskrbe kos temu izzivu?, Doc. dr. Erika Zelko, dr. med., spec. spl. medicine
16.40 - 17.00 Obravnava pacienta v zadnjem obdobju življenja v patronažnem varstvu, Aleksandra Jančič, dipl. m. s., spec. patronažne zdravstvene nege
17.00 - 17.30 Ohranitev človekovega dostojanstva do konca, Renata J. Roban, predsednica Slovenskega društva hospic
17.30 Zaključek prvega dne srečanja
20.00 Večerno druženje ob zvokih akademske glasbenice »HappyVibes« in ritmih DJ-a

Sobota,  24. november 2018
08.00 - 08.30 »Hodim za Hospic«
Dobrodelna hoja z Manuelo Pendl, promotorko zdravja
Sredstva zbiramo za Slovensko društvo hospic

09.00 - 10.30 Teodora Pečarič Jager, spec. klinične psihologije in psihoterapevtka, Marjana Arzenšek, mag. posl. ved. in psihoterapevka, Inštitut za vedno Maribor d. o. o.
09.00 - 09.30 Izkustvena seansa tehnike psihofizičnega sproščanja
09.30 - 10.30 Delavnica: življenje – smrt – življenje
10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 11.20 Priporočila za uporabo zdravil  na bazi konoplje v paliativni oskrbi, Prim. doc. dr. Nevenka Krčevski Škvarč, dr. med., spec. anesteziologije in reanimatologije, spec. medicine bolečine
11.20 - 11.40 Prehranska obravnava paliativnega bolnika, Mirjam Koler Huzjak, dipl. m. s., spec. klinične dietetike      
11.40 - 12.00 Pomen dobrega psihofizičnega zdravja v vsakodnevnem življenju, Sanela Banović, dr. med.
12.00 - 12.30 Odmor
12.30 - 12.50 Ne grem v dom, tam se umre! Raje umrem sam doma., Alenka Prelc, dr. med., spec. splošne medicine  
12.50 - 13.10 Paliativni pristop – temelj dotika vseh dimenzij človeškega bivanja, Suzana Koštomaj, mag. zdr. nege   
13.10 - 13.20 Paliativna oskrba v socialno-varstvenih zavodih, mag. Vesna Šiplič Horvat, univ. dipl. soc. del., spec. manag. v soc. delu
13.20 - 14.00 Kosilo
14.00 - 15.00 Zavedanje in empatija – pomembna stebra čustvene inteligence, Majda Šavko, prof. pedagogike
15.00 - 15.10 Predaja zbranih sredstev društvu Hospic
15.10 Zaključek srečanja

15.30 - 18.45 IZKUSTVENA DELAVNICA, Slovensko društvo hospic
15.30 - 17.00 Življenje, močnejše od smrti – 1. del
17.00 - 17.15 Odmor
17.15 - 18.45 Življenje, močnejše od smrti – 2. del

Splošne informacije


Program je vpisan v register strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije pod sklepom 2018-591-591 ter prinaša za pasivno udeležbo 12 licenčnih točk. Pri Zdravniški zbornici Slovenije je program v postopku pridobivanja kreditnih točk.

Prijava

Kotizacija vključuje dva dneva predavanj in delavnic, pogostitve med odmori, kosilo oba dneva in večerno druženje.

Zgodnja kotizacija:    250 EUR + DDV
(prijava do 30. 10. 2018, plačilo do 8 delovnih dni po prijavi)
Redna kotizacija:    330 EUR + DDV
(prijava od 31. 10. do 20. 11. 2018, plačilo do 8 dni po prijavi)

Število udeležencev je omejeno.

Izpolnjeno prijavnico pošljite skenirano na pobprijava@gmail.com, ali pa vse zahtevane podatke iz prijavnice prepišite v e-mail, s pripisom, da se strinjate s splošnimi pogoji sodelovanja. Za prijavo boste prejeli potrditveno elektronsko pošto.

Dodatne informacije

»Hodim za Hospic«
Udeleženci se lahko za dobrodelno hojo prijavijo ob prijavi na POB 2018 ali prvi dan srečanja v Zdravilišču Radenci, na registracijskem pultu. Znesek udeležbe na dobrodelni hoji znaša 10 EUR in se poravna na registracijskem pultu. Vsak udeleženec dobrodelne hoje bo prejel bidon (stekleničko za pijačo). Zbrana sredstva se bodo nakazala Slovenskemu društvu hospic.

Izkustvena delavnica Življenje, močnejše od smrti, Slovensko društvo hospic
Na izkustveno delavnico se prijavite ob prijavi na dogodek POB 2018.

Rezervacija hotela
Rezervacijo hotela opravite sami, na priloženem rezervacijske obrazcu Zdravilišča Radenci, do 9. novembra 2018. Stroški nočitve niso breme organizatorja srečanja.