Perioperativna zdravstvena nega je v vaših rokah

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti
Termin: 
23.11.2018 - 08:00 do 24.11.2018 - 13:15
Lokacija: 
Grand hotel Primus Ptuj
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

Program

Petek, 23. 11. 2018
08.00 - 08.45 Registracija udeležencev
08.45 - 09.00 Odprtje srečanja

I. SKLOP, moderatorka: Tatjana Požarnik
09.00 - 09.30 Pripravljenost bolnišnice na izredne dogodke, Simon Herman, dr. med.
09.30 - 09.50 Pripravljenost bolnišnice na množične nesreče, Petra Hadalin, dipl. m. s.
09.50 - 10.20 Naloge policistov ob množičnih nesrečah, Alojz Sladič, vodja Oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje v Upravi uniformirane policije
10.20 - 10.50 Naloge gasilcev ob množičnih nesrečah, Branko Sojer, Gasilska zveza Domžale
10.50 - 11.00 Vprašanja in pogovor
11.00 - 11.30 Odmor

II. SKLOP, moderator: Aljoša Kraševec

11.30 - 12.20 Kirurška misija v Siriji, Mateja Stare, dipl. m. s., spec. periop. ZN
12.20 - 12.30 Vprašanja in pogovor
12.30 - 14.00 Kosilo

III. SKLOP, moderatorka: Sanja Arnautović
14.00 - 14.40 Z gibanjem do boljšega počutja, Katja Dremelj Šav, Msc, dipl. fiziot., Sanja Arnautović, dipl. babica, spec.
14.40 - 15.40 Osnove zdrave prehrane: kaj so miti in kaj resnice?, Mario Sambolec, nutricionist PN1, ACA, predavatelj in trener FZS, ustanovitelj Dr. Feelgood
15.40 - 15.50 Vprašanja in pogovor
15.50 - 16.20 Odmor

IV. SKLOP, moderatorka: Tatjana Trotovšek
16.20 - 16.40 Standardiziran programski pristop za zagotavljanje optimalne higiene v operacijski dvorani, Vesna Jarc, dipl. m. s., Milena Prosen, dipl. m. s.                
16.40 - 17.00 Dvigalo za zabojnike v praksi, Mateja Kugonič, dipl. m. s.
17.00 - 17.20 Uporaba sodobnega antiseptika, Oktedinijevega klorida, v kirurgiji, Ernest Novak, dr. med., Ivana Basić, strokovna sodelavka
17.20 - 17.30 Vprašanja in pogovor
VOLITVE
20.30 Večerja

Sobota, 24.11. 2018

V. SKLOP, moderator: Blaž Brdnik
09.00 - 09.30 Motivacija, Dragan Drobnjak, dipl. zn.
09.30 - 09.50 Štetje, nadzor materiala in kirurških instrumentov pri operativnem posegu, Margareta Kotar Bunderla, dipl. m. s.
09.50 - 10.10 Dokumentiranje v operacijski zdravstveni negi, Nina Miholič Ilc, dipl. m. s., dipl. var., Simona Klemenc, dipl. m. s.
10.10 - 10.30 Kirurški varnostni kontrolni seznam – orodje za zmanjševanje nevarnosti, ne garancija varnosti, Petra Valjavec, dipl. m. s., Dane Agbaba, dipl. zdr.
10.30 - 10.50 Klopni meningoencefalitis – zakaj se cepiti, Veronika Jagodic Bašič, dipl. m. s.
10.50 - 11.00 Vprašanja in pogovor
11.00 - 11.30 Odmor

VI. SKLOP, moderatorka: Elvira Sadiku
11.30 - 11.50 Novosti v kirurški endoskopiji, Haris Beširević, strokovni sodelavec
11.50 - 12.10 Kirurška priprava operativnega polja pri izolirani perfuziji okončine na Onkološkem inštitutu Ljubljana, Maša Sopotnik, dipl. m. s., Ana Lavrič, dipl. m. s.
12.10 - 12.30 Retrospektivna analiza izolirane perfuzije okončine pri zdravljenju melanoma in mehkotkivnega sarkoma, Robert Novak, dipl. zdr., ECCP, Jerca Novak, dr. med.
12.30 - 12.50 Etične dileme zdravljenja možganske kapi pri starostnikih, Kristjan Lorenčič, dipl. zdr.
12.50 - 13.00 Vprašanja in pogovor
13.00 - 13.15 Zaključne misli in zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Kotizacija
Kotizacija za enodnevno udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 180 EUR z vključenim DDV, za dvodnevno udeležbo pa 320 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (za enodnevno udeležbo plačajo 95 EUR z vključenim DDV, za dvodnevno udeležbo pa 160 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Zbornica – Zveza krije iz naslova plačanih članarin. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun 02015-0258761480, sklic 00 0206-23112018, s pripisom Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti.
Kotizacija vključuje: obisk predavanj, zbornik predavanj, osvežitev med odmori, kosilo in večerjo.
Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Zbornico zdravstvene in babiške nege. Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

Prijava

Elektronske prijave so možne prek spletne strani Zbornice – Zveze: http://www.zbornica-zveza.si/sl (e-prijavnica). Če imate težave, nam lahko postavite vprašanje: sanja.arn@gmail.com.
Možnost namestitve v hotelu, kjer bo potekalo strokovno srečanje
Grand Hotel Primus
Pot v Toplice 9
2251 Ptuj
T: 02 74 94 500
F: 02 74 94 523
E: rezervacije@terme-ptuj.si
Nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi: 75 €/osebo/noč
Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi: 60 €/osebo/noč

Dodatne informacije

Tatjana Požarnik: 031 382 211; tatjana.pozarnik@gmail.com

Vljudno vabljeni!
Tatjana Požarnik, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti