Otrok v oftalmologiji

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji
Termin: 
18.05.2018 - 08:00 do 16:20
Lokacija: 
Boutique Hotel Marita, Obala 89, Portorož
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji

Program

08.00 – 09.00 Registracija udeležencev   
09.00 – 09.10 Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencem

I. Sklop

09.10 – 09.30 Obravnava otroka v oftalmološki ambulanti, Anja Hudoklin, dipl.m.s., SB Novo mesto
09.30 – 09.50 Ambulanta za rizične otroke, Anica Koščak, viš.med.ses., spec. oft. zn, Očesna klinika Ljubljana
09.50 – 10.10 Diagnostična obravnava otroka, Mirjana Jureš, dipl.m.s., Očesna klinika Ljubljana
10.10 – 10.30 Otrok v elektrofiziološki obravnavi, Helena Lindič, dipl.m.s., Očesna klinika Ljubljana
10.30 – 10.40 Razprava
10.40 – 11.00 Podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju
11.00 – 11.20 Odmor in pogostitev

II. Sklop:
moderator:

11.20 – 11.40 Očesna vnetja pri otrocih, Katja Matović, dr.med., Očesna klinika Ljubljana
11.40 – 12.00 Glavkom pri otrocih, prof.dr. Barbara Cvenkel, dr.med., spec. oftal. Očesna klinika Ljubljana
12.00 – 12.20 Operativni posegi pri otrocih na sprednjem očesnem segmentu, prim.mag. Vladimir Pfeifer, dr.med., Očesna klinika Ljubljana
12.20 – 12.40 ROP – retinopatija nedonošenčkov, doc.dr. Manca Tekavčič Pompe, dr.med., spec. oftal.,  Očesna klinika Ljubljana
12.40 – 13.00 Očesni tumorji pri otrocih, Barbara Kokot, sms, Očesna klinika Ljubljana
13.00 – 13.10 Razprava
13.10 – 14.00 Kosilo

III. Sklop

14.00 – 14.20 Slabovidnost in škiljenje pri otroku , Marijana Tomc, dipl.m.s., Očesna klinika Ljubljana
14.20 – 14.40 Otrok s skotopičnim sindromom, Alenka Poštrak, dipl.m.s., univ.dipl.org., Očesni oddelek, UKC Maribor
14.40 – 15.00 Komunikacija z osebami s slepoto in slabovidnostjo, Eva Škrlec Velkavrh, mag. prof. spec. in reh. ped., tifloped. in spec. uč. tež. , Očesna klinika Ljubljana
15.00 – 15.20 Otrok in kontaktne leče, prim. mag. Dragica Kosec, dr.med., Očesna klinika Ljubljana
15.20 – 15.40 Zdravstveno vzgojno delo v ambulanti za kontaktne leče, Branka Novak, sms, Očesna klinika Ljubljana
15.40 – 16.00 Klopni memningitis – zakaj se cepiti?, Veronika Jagodic Bašič, dipl.med.ses., Infekcijska klinika Ljubljana
16.00 – 16.10 Razprava
16.10 – 16.20 Zaključek seminarja in razdelitev potrdil

Splošne informacije

Strokovni seminar bo ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija:
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 190 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 95 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Zbornica-Zveza krije iz naslova plačanih članarin). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 0201 5025 8761 480, sklic na številko 00 0211-18052018. Podjetja in zavodi znesek poravnajo po prejemu računa.

Prijave

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani www.zbornica-zveza.si do vključno 11.5.2018 oz. do zasedenosti prostih mest.  Število udeležencev je omejeno na 100. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico Zbornice-Zveze.

Dodatne informacije

Več informacij na tel. 040-866-525 (Lucija Grudnik) ali lucijagrudnik@gmail.com.

Programsko organizacijski odbor: Marta Blažič, Valentina Fric, Lucija Grudnik, Breda Kojc, Andreja Marolt, Saša Mohar, Alenka Poštrak, Helena Stupan, Andreja Udovč

predsednica sekcije MS in ZT v oftalmologiji
Lucija Grudnik