Otrok v intenzivni negi in terapiji - I

Organizator: 
UKC Maribor, Klinika za pediatrijo
Termin: 
14.11.2019 - 08:00 do 18:00
Lokacija: 
V predavalnici prim. dr. Zmaga Slokana, 16. nadstropje Klinike za kirurgijo UKC Maribor
 

Program

Strokovno srečanje z učnimi delavnicami:
08:00 - 08:30 Registracija
08:30 − 09:00 Otvoritvena slovesnost
09:00 − 09:10 Sprejem otroka na Enoto za intenzivno nego in terapijo (EINT), Matej PAL, dr. med.            
09:10 − 09:20 Zdravstvena nega otroka ob sprejemu na EINT, Tanja BELE, dipl. m. s.        
09:20 − 09:30 Konvencionalni način predihavanja novorojenčkov, asist. dr. Andreja ŠTELCAR, dr. med.
09:30 − 09:40 Predihavanje z visoko frekvenco z oscilacijami, dr. Zlatka KANIČ, dr. med.
09:40 − 09:50 Zdravljenje otrok z dušikovim oksidom, asist. Benjamina TRTNIK, dr. med.
09:50 − 10:00 Zdravstvena nega novorojenčka na različnih oblikah umetne ventilacije, Vanja URLAUB dipl. m. s.,
                         Tamara EKART STOJANOVIČ, dipl. m. s.
10:00 − 10:20 Razprava
10:20 − 11:00 Odmor s kavo
11:00 − 11:30 Posebnosti umetne ventilacije pri mladostnikih, Rihard KNAFELJ, dr. med.        
11:30 − 11:40 Zdravstvena nega mladostnika na umetni ventilaciji, Renata ŠTURM, dipl. m. s.
11:40 − 11:50 Neinvazivna ventilacija in LISA pri novorojenčkih, mag. Robert POGOREVC, dr. med.
11:50 − 12:00 Zdravstvena nega novorojenčka na neinvazivni ventilaciji, Urška GOJIČ, dipl. m. s.
12:00 − 12:10 Odvajanje otroka od respiratorja, Mihael RUS, dr. med.
12:00 − 12:10 Posebnosti zdravstvene nege pri odvajanju otroka od respiratorja, Natalija ŠVARCL, dipl. m. s.    
12.10 − 12:30 Razprava
12:30 − 14:00 Kosilo
14:00 − 14:10 Pomen fizioterapije pri otroku na EINT, Anka NABERNIK, viš. fiz., Andreja PETEK, dipl. fiz.,
                         Alen DEVIĆ, dipl. fiz.    
14:10 − 14:20 Žilni pristopi pri otroku, asist. Tanja DUKIĆ VUKOVIĆ, dr. med.    
14:20 − 14:30 Zdravstvena nega žilnih pristopov pri otroku, Maja FAJFAR, dipl. m s.             
14:30 − 14:40 Akutna ledvična odpoved, Mladen CRNOBRNJA, dr. med.        
14:40 − 14:50 Zdravstvena nega otroka z akutno ledvično odpovedjo – prikaz primera, Lucija ROMIH, dipl. m. s.             
14:50 − 15:00 Otrok s trahealno kanilo, Tina HOJNIK, dr. med.
15:00 − 15:10 Zdravstvena nega otroka s trahealno kanilo in edukacija staršev, Mojca GORGIEV BOROVNIK, zt,
                         Polona ŠPRAGER, dipl. m. s.
15:10 − 15:30 Razprava
15:30 − 16:00 Odmor s kavo
16:00 − 18:00 Delavnice:
•    UMETNA VENTILACIJA – RAM2
•    NEINVAZIVNA VENTILACIJA,
Zmaga LAMUT, zt, Monika Petrovič, zt
•    ŽILNI PRISTOPI,
Tanja Krajnc, dipl. m. s., VYGON INTERPART

Splošne informacije

Kotizacija znaša 50 EUR + DDV in se poravna po izstavljenem računu. Za zaposlene v UKC Maribor kotizacije ni.
Strokovno srečanje bo vrednoteno z licenčnimi točkami pri Zdravniški zbornici Slovenije in pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prijave

Prijave na strokovno srečanje potekajo preko spletne strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (strokovna srečanja) in preko spletne strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (E-prijavnica).

Dodatne informacije

bojana.secnjak@ukc-mb.si in monika.pevec@ukc-mb.si

Vljudno vabljeni!