Oskrba nosečnice udeležene v prometni nesreči

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva
Termin: 
22.11.2018 - 13:30 do 18:00
Lokacija: 
Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto, Na Loko 2; Novo mesto
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva

Program


13:00 – 13:30 Registracija udeležencev
13:30 – 14:00 Otvoritev srečanja
14:00 – 14:40 Oskrba nosečnice na terenu – simulacija primera, mag. Aljaž Kren, dipl. zn.  ter  študentje 3.  letnika BEST CPR TIM
14:40 – 15:20 Sprejem nosečnice v reanimacijski prostor, Zlatko Grubelšič, dipl. zn.; UKC Ljubljana
15:20 – 16:00 Sprejem otročnice v Center intenzivne nege, Dragica Karadžič, dipl. m. s.; UKC Ljubljana
16:00 – 16:30 ODMOR
16:30 – 17:10 Nujni carski rez, Ana Seničar, dipl. m. s.; SB Celje
17:10 – 17:50 Oskrba novorojenčka, Karmen Smolič, študentka; Univerza v Ljubljani – Zdravstvena fakulteta
17:50 – 18:00 Zaključek srečanja

Splošne informacije

Na srečanju nam bodo predavatelji z izkušnjami iz prakse predstavili oskrbo nosečnice, ki je bila udeležena v prometni nesreči. Zvrstila se bodo predavanja o oskrbi nosečnice na terenu, v reanimacijskem prostoru, sprejemu otročnice v Center intenzivne terapije, nujnem carskem rezu ter oskrbi novorojenčka.
Kotizacije za strokovno srečanje ni.
Za več informacij pa lahko pišete na sekcijastudentovZNB@gmail.com

Prijave

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest na spletnem obrazcu Google: https://goo.gl/forms/eyCbhEttOcaC0S412
Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Vljudno vabljeni!