Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v predbolnišničnem okolju

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu
Termin: 
15.02.2019 - 08:00 do 17:45
Lokacija: 
V centru URSZR, Pekre, Bezjakova ulica 151, 2341 Limbuš
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija reševalcev v zdravstvu


Program

08.00 - 09.00 Registracija udeležencev

I. Sklop: Odprta dihalna pot: naš cilj
Moderator: Damjan Lešnik, mag. zdr. nege

09.00 - 09.20 Oskrba dihalne poti v predbolnišničnem okolju – kaj & zakaj?, Vida Vrečar, dr. med., spec. urg. med.
09.20 - 09.40 Začetni ukrepi oskrbe dihalne poti; položaj glave, aspiracija, odstranitev tujka, ustno žrelni tubus, Damjan Lešnik, mag. zdr. nege
09.40 - 10.00 Predihovanje z masko in dihalnim balonom ter vstavitev i-gela, Bojan Lešnik, mag. zdr. nege
10.00 - 10.20 RSI; kaj, zakaj in kako lahko zdravstveni reševalec najbolje pomaga?, Vesna Borovnik Lesjak, dr. med., spec. urg. med.
10.20 - 10.30 Vprašanja in diskusija
10.30 - 10.50 Odmor, osvežitev

II. Sklop: Umetna ventilacija
ModeratorMatej Mažič, dipl. zn.

10.50 - 11.10 Ko se zaplete; težavna dihalna pot, Matej Mažič, dipl. zn.
11.10 - 11.40 Ko gre po načrtih; priklop na ventilator, začetne nastavitve & monitoring intubiranega bolnika, Vida Vrečar, dr. med., spec. urg. med.
11.40 - 11.50 Posebnosti oskrbe dihalne poti pri otroku, Matej Mažič, dipl. zn.
11.50 - 12.00 NIV (Neinvazivna ventilacija), Bojan Lešnik, mag. zdr. nege
12.10 - 12.20 Vprašanja in diskusija
12.20 - 13.00 Odmor za kosilo

III. Sklop: Delavnice iz oskrbe dihalne poti

13.00 - 16.15 Udeleženci se menjajo na delavnicah, posamezna delavnica traja 45 minut

  delavnica A delavnica B delavnica C delavnica D
  Osnovni
postopki
Dodatni
postopki
RSI in priklop
na ventilator
Dihalna pot pri
otroku
  UČILNICA 3 UČILNICA 2 UČILNICA 1 PREDAVALNICA
13:00 - 13:45 Skupina I Skupina II Skupina III Skupina IV
13:50 - 14:35 Skupina IV Skupina I Skupina II Skupina III
14:40 - 15:25 Skupina III Skupina IV Skupina I Skupina II
15:30 - 16:15 Skupina II Skupina III Skupina IV Skupina I

Delavnice
A    Osnovni postopki oskrbe dihalne poti (B. Lešnik)
B    Dodatni postopki oskrbe dihalne poti (V. Borovnik Lesjak,  D. Lešnik)
C    RSI in priklop na ventilator (V. Vrečar)
D    Dihalna pot pri otroku (M. Mažič)

16.20 - 17:00 Preverjanje znanja udeležencev, Matej Mažič, dipl.zn., Bojan Lešnik, mag. zdr. nege
17.00 - 17.20 Higiensko vzdrževanje pripomočkov za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo, Damjan Lešnik, mag. zdr. nege
17.20 - 17.30 Vprašanja in diskusija
17.30 Zaključne misli seminarja (podelitev potrdil), Matej Mažič, dipl. zn.
17.45 Zaključek seminarja

  • Strokovno srečanje poteka v obliki delavnic.
  • Število udeležencev je omejeno na največ 40.
  • Udeleženci so ob registraciji razdeljeni na štiri skupine.
  • Predavanja so skupna za vse udeležence.
  • Na delavnicah dela vsaka skupina posebej.
  • Preverjanje znanja je teoretično.

 

Splošne informacije

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Program seminarja je vpisan v registre strokovnega izpopolnjevanja pri Zbornici – Zvezi. Komisija za oceno ustreznosti programov strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi je izdala sklep 2018-569-569 in priznala udeležencem 10 licenčnih tok za udeležbo na delavnici..
PROGRAMSKI ODBOR
Gregor Prosen – predsednik, Matej Mažič, Damjan Lešnik       
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Bojan Lešnik – predsednik , mag. Darko Čander, Jože Prestor

Kotizacija in plačilo

Kotizacija z  vštetim DDV znaša 190 € (članom Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 95 €). V kotizacijo je vštet recenziran zbornik predavanj v torbici seminarja, kosilo in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0219–15022019. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava in registracija

Nujna je prijava na seminar. Od leta 2013 je za vsa izobraževanja, ki jih organizirajo strokovne sekcije Zbornice–Zveze in regijska strokovna društva, uvedena možnost e-prijave. E–prijavnico najdete na strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno – vhod za nečlane in ostale zdravstvene delavce. Na seminar se lahko prijavite tudi po elektronski (bojc.lesnik@gmail.com) ali običajni pošti na naslov:
       Zdravstveni dom Maribor, Reševalna postaja
       Bojan Lešnik
       Cesta proletarskih brigad 21
       2000 Maribor

Ob prijavi na seminar obvezno posredujte tudi elektronski naslov udeležencev, da jim bomo lahko predčasno posredovali gradivo. Če se boste prijavili preko portala članov, preverite svoje kontaktne podatke pred potrditvijo prijave. 

Dodatne informacije so možne po telefonu 041/608 201 ali e-pošti joze.prestor@gmail.com. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji, če ste znesek nakazali na transakcijski račun. Če se niste pravočasno prijavili, potrebujete tudi pisno prijavo z ustreznimi podatki – davčna številka plačnika, žig in podpis uradne osebe.

Število udeležencev je omejeno na največ 40.

Vljudno vabljeni!