Opolnomočenje zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu

Odpoved izobraževanja
Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
25.10.2018 - 08:00 do 13:30
Lokacija: 
V prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Program

08.00 - 08.30 Registracija udeležencev
08.30 - 09.15 Proces opolnomočenja zaposlenih, dr. Bojan Varjačič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
09.15 - 10.00 Sodelovanje in odgovornost zaposlenih pri delu, mag. Peter Požun, viš. med. teh., univ. dipl. ekon.
10.00 - 10.30 Odmor
10.30 - 11.15 Kako delati dobro, kljub obremenitvam, Đurđa Sima, dipl. m. s. .
11.15 - 12.00 Razvijam veščine odprte komunikacije in utrjujem odnose, Roljić Slavica, mag. zdr. neg.
12.00 - 13.00 Delavnice: Mi med seboj 

1. Srečen, ker lahko pomagam..., moderator: Slavica Roljić, mag. zdr. neg.
2. Naj bo po tvoje…, moderator: mag. Peter Požun, viš. med. teh., univ. dipl. ekon.
3. Povem samo tebi..., moderator: dr. Bojan Varjačič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
4. Nisem vedela, da..., moderator: Đurđa Sima, dipl. m. s.

13.00 - 13.30 Poročanje vodij skupin
13.30 - 14.00 Podelitev potrdil in zaključek seminarja

Splošne informacije

Seminar je namenjen bolničarjem, negovalcem, zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja s področja opolnomočenja v delovnem okolju. V obliki delavnic vas bomo seznanili z osnovnimi  problemi v praksi. Program je vpisan v register strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi in ovrednoten z LT.

Prijave

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 15. 10. 2018. Število prijavljenih udeležencev je omejeno na 30. Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 60,00€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 30,00€ z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev, oziroma iz naslova plačanih članarin).

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali  irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni!

   Koordinatorica                                               Predsednica DMSBZT Ljubljana
Radojka Kobentar                                                           Đurđa Sima