Onkološka zdravstvena nega - praznovanje naše raznolikosti

Organizator: 
Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v sodelovanju z oddelkom onkologije UKC Maribor
Termin: 
17.05.2019 - 07:30 do 17:00
Lokacija: 
predavalnica na Oddelku za onkologijo
Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v sodelovanju z oddelkom onkologije UKC Maribor

Program

07.30 – 08.30 Registracija udeležencev;N. KOSER,S. MLAKER, B. SEČNJAK
1. DEL
8.30 – 11.30 Predstavitev sistemskega zdravljenja na oddelku za onkologijo in drugih oddelkih   
Moderatorji ŠPALIR KUJAVEC, KOTNIK
08.30 – 09.00 Uvodni pozdravi; RAVNIK MAJA, dr. med., predstojnica Oddelka za onkologijo UKC Maribor, REZAR HILDA, mag. zdr. nege, pomočnica direktorja za zdravstveno nego UKC Maribor,
PIRŠ KSENIJA, mag. zdr. ved, predsednica DMSBZT Maribor, Mag. DOBNIK MOJCA, univ. dipl. org., dipl. m. s.
09.00 – 09.20 Vloga medicinske sestre v onkološki zdravstveni negi – kompetence znanja in izkušnje;TOMINC KRAJNC IRENA, mag. zdr. nege
09.20 – 09.30 Ambulantna obravnava onkološkega bolnika, ki prihaja na sistemsko zdravljenje;ŠKRINJAR Vesna ZT, PETRIŠIČ Melita ZT
09.30 – 09.45 Sistemsko zdravljenje na Oddelku za onkologijo v UKC Maribor;HORVAT Marija, dipl. m. s.
09.45 – 10.00 Priprava in aplikacija citostatikov in vloga medicinske sestre ob stranskih učinkih; MLAKER Suzana, dipl. m. s.
10.00 – 10.10 Imunoterapija – stranski učinki in vloga medicinske sestre; KOSER Nataša, dipl. m. s.
10.10 – 10.20 Tarčna zdravila – priprava in aplikacija;PAKLEC Dušanka, dipl. m. s., FAJFAR Tomaž, dipl. zdr.
10.20 – 10.40 Opis klinične poti obravnave bolnikov z novoodkritimi limfomi v ZN na OI Ljubljana; GRAŠIČ Nevenka, dipl. m. s.
10.40 – 11.00 Sistemsko zdravljenje na Oddelku za hematologijo; Ivana DIVJAK, dipl. m. s.
11.00 – 11.10 Obravnava bolnika v Hospicu in sodelovanje z oddelki UKC MB;KUNSTEK Nada, dipl. m. s.
11.10 – 11.30 Razprava, vprašanja  
11.30 - 12.00 Odmor
2. DEL
Moderatorji TOMINC KRAJNC, HORVAT
12.00 – 13.30 ZN in Paliativna osrkba na oddelku za onkologijo    
12.00 – 12.15 Spremljanje bolečine pri bolniku v PO;ŠPALIR KUJAVEC Betka, dipl. m. s., MAJCENIČ Nina, ZT
12.15 – 12.30 Sprejem in odpust bolnika v paliativni oskrbi;KOCIPER Tatjana, dipl. m. s, JURGEC Karmen, dipl. m. s.
12.30 – 12.45 Pacient v paliativni oskrbi – primer iz prakse;KOTNIK Irena, dipl. m. s., MAK Mojca, ZT
12.45 – 13.00 Pomen prehrane za bolnika na sistemskem zdravljenju ali v PO;Mirjam KOLER HUZJAK, dipl. m. s., spec. klin. dietetike
13.00 – 13.15 Kontrola telesne teže in bilanca vnosa hrane in tekočin pri bolniku na Oddelku za onkologijo - primer iz prakse;VEZOVNIK Barbara, dipl. m. s., MAJERIČ Miha, ZT
13.15 – 13.30 Fizioterapija pri onkološkem pacientu;L. JARH, dipl. fizioter.
13.30 – 13.45 Razprava, vprašanja
13.45 – 14.30 Odmor za kosilo  
3. DEL
Moderatorji  FAJFAR, KOSER
14.30 – 15.00 Radioterapija in ZN   
14.30 – 14.45 Začetki radioterapije na Oddelku za onkologijo UKC Maribor; ROMIH Matej, dipl. inž. radiol.
14.45 – 15.00 Zdravstvena nega pri bolniku z radiodermatitisom;MONETTI Andrej, dipl. zn., TOMINC KRAJNC Irena, mag. zdr. nege
15.00 – 15.10 Razprava, vprašanja
15.10 – 15.30 Odmor
15.30 – 17.00 DELAVNICE V 3 SKUPINAH
DELAVNICA 1
Nastavitev, odstranitev in oskrba atravmatske igle;Tim dipl. m. s. Oddelka za onkologijo
DELAVNICA 2
Nastavitev, odstranitev in oskrba podkožne kanile;Tim dipl. m. s. Oddelka za onkologijo
DELAVNICA 3
Oskrba maligne rane;Tim dipl. m. s. in ZT Oddelka za onkologijo
17.00 – 17.10 Zaključek seminarja

Splošne informacije

Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter drugim zdravstvenim delavcem, ki sodelujejo v procesu obravnave pacienta z onkološkim obolenjem in je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici – Zvezi.
Kotizacija znaša 20 EUR (brez DDV) in se poravna po izstavljenem računu. Prijave potekajo preko spletni strani Zbornice – Zveze: www.zbornica-zveza.si (E prijavnica).

Kontaktna oseba:
Marija Horvat: 02 321 19 70
marija.horvat@ukc-mb.si

V imenu tima Oddelka za onkologijo, Irena TOMINC KRAJNC in Marija HORVAT