Očesna vnetja

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji
Termin: 
17.05.2019 - 08:00 do 16:10
Lokacija: 
Hotel Sava, Zdraviliška 6, Rogaška Slatina

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji

Program

08.00 – 09.00 Registracija udeležencev   
09.00 – 09.10 Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencem
I. SKLOP -  moderator: Alenka Poštrak, Breda Kojc  
09.10 – 09.30 Uveitis; doc. dr. Nataša Vidovič Valentinčič, dr.med., Očesna klinika Ljubljana
09.30 – 09.50 Edukacija pacientov pred uvedbo biološkega zdravila; Andreja Marolt dipl.m.s., Maja Vidrih, dipl.m.s., Očesna klinika Ljubljana
09.50 – 10.10 Vnetje očesnega živca in multipla skleroza, temporalni arteritis; dr. Ana Fakin, dr.med., Očesna klinika Ljubljana    
10.10 – 10.30 Biološka zdravila- kaj moramo mi in pacienti vedeti o njih?; Alenka Zupančič, mag.farm., UKC Ljubljana, Lekarna
10.30 – 10.40 Razprava
10.40 – 11.00 Odmor in pogostitev
II. SKLOP - moderator: Marta Blažič, Helena Stupan
11.00 – 11.20 Vnetja orbite in zunanjih delov; asist.dr. Gregor Hawlina, dr.med.
11.20 – 11.40 Vnetja očesne površine; Urška Magič, dipl.m.s., Sabina Brajkovec, dipl.m.s.
11.40 – 12.00 Adenovirusne okužbe oči; Gabrijela Maurič, dipl.m.s., Alenka Poštrak, dipl.m.s., univ.dipl.org., Očesni oddelek, UKC Maribor
12.00 – 12.20 Okužba očesa z akantamebo- prikaz primera; Darja Milošič dipl.m.s., Breda Kojc dipl.m.s., Očesni oddelek, UKC Maribor
12.20 – 12.40 Pomen čiščenja in razkuževanje  za preprečevanje očesnih okužb v ambulanti; Mirela Milanković, TZN, SB Novo mesto
12.40 – 13.00 Odvzem in transport vzorcev za mikrobiološke preiskave; Simona Kotnik, dipl.m.s., Karmen Mlakar Tomšič, dipl.m.s., Očesna klinika Ljubljana
13.00 – 13.10 Razprava
13.10 – 14.30 Kosilo
III. SKLOP -  moderator: Saša Mohar, Andreja Udovč
14.30 – 14.50 Pojav endoftalmitisa pri intravitrealni farmakoterapiji; Marta Blažič, mag.zdr.nege,pred., Jožica Tomše, dipl.m.s., SB Novo mesto
14.50 – 15.10 Obravnava pacienta  z endoftalmitisom v operacijski dvorani; Jožica Rebolj, dipl.m.s., Očesna klinika Ljubljana
15.10 – 15.30 Toksični sindrom sprednjega očesnega segmenta; Bernarda Mrzelj, dipl.m.s., Očesna klinika Ljubljana
15.30 – 15.50 Razkužila in vrste razkužil ter centralizirana priprava razkužil v lekarni UKC Ljubljana; Simona Mitrovič, mag.far.spec., UKC Ljubljana, Lekarna
15.50 – 16.00 Razprava
16.00 – 16.10 Zaključek seminarja in razdelitev potrdil

Splošne informacije

Strokovni seminar je pri Zbornici – Zvezi ovrednoten s 7 licenčnimi točkami za pasivne udeležence in 11 licenčnimi točkami za aktivne udeležence.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 190 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 95 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Zbornica-Zveza krije iz naslova plačanih članarin). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 0201 5025 8761 480, sklic na številko 00 0211-17052019. Podjetja in zavodi znesek poravnajo po prejemu računa.

Prijave

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani www.zbornica-zveza.si do vključno 10.5.2019 oz. do zasedenosti prostih mest.  Število udeležencev je omejeno na 100. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico Zbornice-Zveze.

Dodatne informacije

Več informacij na tel. 040-866-525 (Lucija Grudnik) ali lucijagrudnik@gmail.com
Programsko organizacijski odbor:
Marta Blažič, Valentina Fric, Lucija Grudnik, Breda Kojc, Andreja Marolt, Saša Mohar, Alenka Poštrak, Helena Stupan, Andreja Udovč

Predsednica sekcije MS in ZT v oftalmologiji,
Lucija Grudnik