Obvladovanje zdravil na vseh nivojih zdravstvenega varstva

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Termin: 
02.12.2019 - 08:15 do 16:00
Lokacija: 
Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska c. 162, Ljubljana Modra dvorana
ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: izobrazevanja@zbornica-zveza.si

Program

08.15 - 09.00 Registracija
09.00 - 09.10 Pozdravni nagovori
09.10 - 09.30 Zdravila z vidika ZZZS, Alenka Marič Cevzar, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
09.30 - 09.50 Spremljanje varnosti zdravil, Milena Radoha Bergoč, Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
09.50 - 10.10 Podatki  ministrstva za zdravje o varnostnih odklonih in slovenski klasifikacijski okvir za varnost pacientov v povezavi z zdravili, Dr. Vesna Zupančič, Ministrstvo za zdravje
10.10 - 10.30 Izdatki za zdravila: dejstva in številke, izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
10.30 - 10.50 Razprava
10.50 - 11.20 Odmor
11.20 - 11.40 Strokovne zahteve s področja upravljanja z zdravili, dr. Miha Vivoda, mag. farm.
11.40 - 12.00 Težave povezane z zdravili in vloga magistra farmacije v lekarni, Bojan Madjar, mag. farm., spec. 
12.00 - 12.20 Odkloni pri zdravljenju z zdravili in pomen redne prisotnosti kliničnega farmacevta na oddelkih bolnišnice, asist. dr. Alenka Kovačič, mag. farm., spec., Splošna bolnišnica Murska Sobota
12.20 - 12.40 S strokovnimi nadzori  s svetovanjem do večje kakovosti in varnosti  pri ravnanju z zdravili, Zdenka Kramar, Draga Štromajer, Zbornica – Zveza
12.40 - 13.00 Najpogostejši odkloni pri ravnanju z zdravili, mag. Danijela Pušnik, Zdenka Kramar, Zbornica - Zveza
13.00 - 13.10 Razprava
13.10 - 14.00 Kosilo
14.00 - 14.20 Izkušnje akreditacijskega presojevalca o upravljanju z zdravili, Prim. mag. Miran Rems, Splošna bolnišnica Jesenice
14.20 - 14.40 Odločanje za aplikacijo zdravil na prikriti način, dr. Branko Bregar, Denis Džamastagić, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
14.40 - 15.00 Zagotavljanje načel hladne verige v praksi, Romana Zupan, Zdravstveni dom Ljubljana
15.00 - 15.20 Posebnosti dajanja zdravil v pediatriji, Majda Oštir, mag. Anita Štih, Maja Čamernik, UKC Ljubljana, Pediatrična klinika
15.20 - 15.40 Zdravila v domačem okolju, mag. Andreja Krajnc, Patronažno varstvo Sladki vrh
15.40 - 16.00 Razprava in zaključek

Splošne informacije

Dogodek se bo odvijal v Modri dvorani Zdravniške zbornice Slovenije, Dunajska c. 162 v Ljubljani.  Program je v pridobivanju licenčnih točk za medicinske sestre in zdravnike.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem srečanju je enotna za vse udeležence in znaša 60 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice - Zveze št. 0201 5025 8761 480, sklic na številko: 00 0101-02122019.

Prijave

Na izobraževanje se prijavite preko E-prijavnice.

Medicinske sestre: na spletni strani Zbornice – Zveze www.zbornica-zveza.si oziroma preko https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/.
Članska prijava na izbrani termin: http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Avtorizacija.aspx?o=59&g...
Splošna prijava na izbrani termin: http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Prijavnica.aspx?o=59&g=2...

Zdravniki: na spletni strani Zdravniške zbornice https://www.domusmedica.si/dogodki/obvladovanje-zdravil-na-vsehnivojih-z....

Dodatne informacije

Za medicinske sestre:  Zbornica – Zveza, Špela Pavlič, telefon 01 544 54 80, izobrazevanja@zbornica-zveza.si.
Za zdravnike: Zdravniška zbornica Slovenije, Mojca Vrečar, telefon, 01 30 72 191, mojca.vrecar@zzs-mcs.si.

STROKOVNO-ORGANIZACIJSKI ODBOR: Majda Šmit, Majda Oštir, Veronika Jagodic Bašič, Monika Ažman, Anita Prelec.

Vljudno vabljeni.

Monika Ažman,
predsednica Zbornice - Zveze