Obravnava pacienta s pljučnim rakom

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji
Termin: 
24.05.2013 - 08:00 do 25.05.2013 - 13:00
Lokacija: 
Debeli Rtič

Program

Petek, 24. maj 2013

08.00 - 09.00 Registracija udeležencev
09.00 - 09.10 Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev

I. SKLOP - moderator:

09.10 - 09.40 RAK PLJUČ -epidemiologija, klinični znaki, diagnostika in način zdravljenja
                       Prim. Nadja Triller, dr. med.
09.40 - 10.00 Histološka, citološka diagnostika plj. raka in določanje EGFR mutacij in drugih receptorjev
                       Izidor Kern, dr.med.
10.00 - 10.20 Malignom plevre, torakoskopija in plevrodeza
                       Asist.mag. Aleš Rozman, dr.med.
10.20 - 10.40 Bolečina, kako jo občutijo pacienti
                       Jana Šubic, dipl.m.s.
10.40 - 11.00 Sedacija pri bronhoskopiji, izkušnje bolnikov
                       Marija Petrinec Primožič, dipl.m.s.
11.00 - 11.10 Vprašanja in diskusija
11.10 - 11.40 ODMOR, OSVEŽITEV

II. SKLOP - moderator:

11.40 - 12.00 Kirurško zdravljenje pljučnega raka na Golniku
                       Dr. Marko Bitenc, dr. med.
12.00 - 12.20 ZN in rehabilitacija pacienta po operaciji pljuč
                       Nuša Mrak, dipl.m.s.
12.20 - 12.40 Zdravstvena nega pacienta, ki prejema tarčna zdravila
                       Žižmond Nataša, dipl.m.s.
12.40 - 13.00 Zdravstvena nega pacienta pred in po radioterapiji
                      Suzana Semenič dipl.m.s., Marinka Djurič dipl.m.s.
13.00 - 13.40 Volitve
13.40 - 15.00 ODMOR ZA KOSILO

moderator:

15:00 - 15:10 Pleurix - sodobni pristop v zdravljenju plevralnega izliva
                       Urška Cankar, dipl.m.s., direktorica SIND, Ljubljana, d.o.o.
15:10 - 15:30 Sistemsko zdravljenje, novosti, raziskave in zdravila
                       Prof.dr. Tanja Čufer, dr.med
15:30 - 15:50 Preventiva in obvladovanje neželenih učinkov sistemske terapije pljučnega raka
                       Koren Peter,dipl.zn.

III. Delavnice

4 x po 35 minut od 15:50 - 18.20 (udeleženci se izmenjujejo na vseh delavnicah)

1. Plevrix - Ivanka Kržišnik, dipl.m.s.
2. Torakalna drenaža - Katja Vrankar, dipl.m.s.
3. NGS - PEG Polona Gorjup, dipl.m.s.
4. Port - Peter Koren,dipl.zn. Nataša Žižmond, dipl.m.s.

20:00 VEČERJA S PLESOM

Sobota, 25. maj 2013

I. SKLOP - moderator

09.00 - 09.20 Obvladovanje simptomov pri bolnikih s plj. rakom
                       Judita Slak, dipl.m.s., Tatjana Jakhel, dipl.m.s.
09.20 - 09.40 Priprava citostatikov
                       Janez Toni, mag.farmacije
09.40 - 10.00 Prehranska podpora bolniku s pljučnim rakom
                       Denis Mlakar Mastnjak , dipl.m.s., kli. dietetik
10.00 - 10.20 Patronažna zdrvstvena nega pacienta z rakom pljuč
                       Mateja Šenk, dipl.m.s., Barbara Metlikovič, dipl.m.s., Tanja Blatnik, dipl.m.s.
10.20 - 10.30 Vprašanja in razprava
10.30 - 11.00 ODMOR

11:00 - 11:20 Vloga koordinatorja odpusta
                       Tatjana Jakhel, dipl.m.s.
11.20 - 11.40 Obravnava paliativnih onkoloških bolnikov na negovalnem oddelku
                       Judita Slak, dipl.m.s.
11.40 - 12.00 Kako prepoznavati čustveno stisko pri bolnikih s pljučnim rakom?"
                       Dr. Anja Simonič, uni. dipl. psihologinja
12:00 - 12:20 Obravnava bolnika s pljučnim rakom v hospicu
                       Tatjana Horvat, dipl.m.s.
12.20 - 12.40 Bolnik s pljučnim rakom Društvo onkoloških bolnikov
12.40 - 12.50 Vprašanja in razprava
12.50 - 13:00 Zaključek seminarja

Splošne informacije

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije. Ker od junija 2012 ni veljavnega pravilnika, ki bi urejal licenčno vrednotenje, sklepa o licenčnih točkah nismo mogli prejeti. Vsi programi se bodo vrednotili za nazaj takoj, ko bodo sprejeti ustrezni pravni akti.

Kotizacija in plačilo
Kotizacija z vštetim DDV znaša 320 € (članom Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 160€). V kotizacijo je vštet recenziran zbornik predavanj seminarja, kosilo,večerja z animacijo in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0208-24052013. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava in registracija

Z letošnjim letom je za vsa izobraževanja, ki jih organizirajo strokovne sekcije Zbornice-Zveze in regijska strokovna društva, uvedena e-prijava. Prijava preko prijavnic po pošti v prihodnje ni več mogoča. E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko kartice z naslovom E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.
Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja. Ob uspešno izpolnjeni prijavnici prejmete na vneseni e-naslov potrditveni dopis, kjer z izbiro potrditvene povezave dokončno potrdite prijavo na izbrano izobraževanje. V okviru potrditvenega dopisa imate na razpolago tudi povezavo za preklic oz. odjavo udeležbe z dogodka, na katerega ste se prijavili in se ga ne boste uspeli udeležiti.

Dodatne informacije

Možne po telefonu 041/821 189 ali e-pošti lojzka.prestor@klinika-golnik.si. Rok prijave je do 20. maja 2013. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence.

Namestitev
Rezervacije za prenočišče lahko uredite v HOTELU ARIJA in BOR na Debelem rtiču. Prijavljate se s pomočjo prijavnice, ki je priložena k programu. Ob prijavi navedite, da ste udeleženci seminarja Pulmološke sekcije.

Predsednica strokovne sekcije Lojzka Prestor in organizacijski odbor.