Obravnava otroka in mladostnika z astmo - pravilna tehnika vdihovanja zdravil

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
Termin: 
25.01.2018 - 15:00 do 20:30
Lokacija: 
v prostorih Srednje zdravstvene šole Celje

Program

Predavala bosta;Andreja Doberšek dipl.m.s. s spec. znanji in Peter Černezel dipl.zn

15.00 - 15.05 Registracija
15.05 - 16.00 Kaj je astma 
16.00 - 16.30 Postavitev diagnoze astma
16.30 - 17.00 Vloga medicinske sestre pri celostni obravnavi otroka z akutnim poslabšanjem astme
17.00 - 17.30 Predstavitev merjenja pljučne funkcije pri otroku za postavitev diagnoze
17.30 - 18.00 Zdravljenje astme ob akutnem poslabšanje 
18.00 - 20.00 Zdravstvena nega otroka z akutnim poslabšanjem astme, Dovajanje kisika in oksigenacija ter Zdravstveno vzgojno delo medicinske sestre v astma šoli
20.00- 20.30 Zaključek, Razprava

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, DMSBZT Celje, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100% popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacijo za nečlane DMSBZT Celje, Zbornice Zveze, nakažete PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje, SI 56051008015553360, pri Abanki.

Prijave

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želeni termin seminarja se lahko prijavite kot član ali splošno.

Vljudno vabljeni!
DMSBZT Celje,
predsednica, Kordiš Tomica
12.12.2017