Motivacijski postopki pri delu z uživalci drog

Organizator: 
Psihiatrična klinika Ljubljana
Termin: 
12.09.2013 - 08:30 do 13.09.2013 - 15:15
Lokacija: 
Psihiatrična klinika Ljubljana, OE CZOPD, Zaloška 29, 1000 Ljubljana

Program

Četrtek:
08.30 - 09.00 Prihod udeležencev in registracija
09.00 - 10.30 Temeljni principi motivacijskega intervjuja I
10.30 - 10.45 Odmor
10.45 - 12.00 Temeljni principi motivacijskega intervjuja II
12.00 - 12.15 Odmor
12.15 - 13.30 Proces spreminjanja skozi faze občutka varnosti, idenitete, pripadnosti, smiselnosti in sposobnosti
                       Zgodnje strategije motivacijskih postopkov I. del
13.30 - 15.00 Uporaba pridobljenega znanja v praksi - delo s primeri
15.00 - 15.15 Refleksija in zaključek prvega dne

Petek:
08.30 - 09.00 Prihod udeležencev in registracija
09.00 - 10.30 Zgodnje stategije motivacijskih postopkov II.del
10.30 - 10.45 Odmor
10.45 - 12.00 Faze spreminjanja in naloge motivatorja skozi proces svetovanja
12.00 - 12.15 Odmor
12.15 - 13.30 Upravljanje s pastmi v motivacijskem procesu
13.30 - 15.00 Uporaba pridobljenega znanja v praksi - delo s primeri
15.00 - 15.15 Refleksija in evalvacija

Splošne informacije

Izvajalci: mag. Mojca Hvala Cerkovnik in Mag. Andre Kastelic
Kotizacija: 120,00 € z vključenim DDV-jem za člane/nečlane.
Kraj izvedbe: v prostorih Psihiatrične klinike Ljubljana, OE CZOPD, Zaloška 29, 1000 Ljubljana
Trajanje: 12 urna delavnica

Prijave

Prijava oziroma registracija poteka preko e-naslova: silva.potrato@psih-klinika.si
Kontaktna oseba:
Silva Potrato
Sektor za izobraževanje
Psihiatrična klinika Ljubljana