Moč za spremembe

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti
Termin: 
18.05.2018 - 08:00 do 18:40
Lokacija: 
Hotel Balnea, Dolenjske Toplice
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

Program

08.00 - 08.45 Registracija udeležencev
08.45 - 09.00 Otvoritev srečanja

I. Sklop:
moderatorka: Barbara Luštek, Tatjana Požarnik

09.00 - 09.30 Dangers of Surgical Smoke, Michael Busch-Madsen, Vice President Internationa Sales of Cimpax
09.30 - 09.50 Vpliv izmenskega dela na srčno žilna obolenja pri medicinskih sestrah, Tanja Ritonja, dipl. m. s.
09.50 - 10.35 Negativne posledice skrbi za druge in sekundarna travmatizacija pri medicinskih sestrah, Sandra Naka, prof. zdr. vzg.
10.35 - 10.45 Vprašanja in diskusija
10.45 - 11.15 ODMOR

II. Sklop
moderatorka: Sanja Arnautović

11.15 - 13.15 Žareti, a ne izgoreti, Špela Strniša Tušek, Zaupanje
13.15 - 13.30 Vprašanja in diskusija
13.30 - 14.30 KOSILO

III. Sklop
moderatorka: Tanja Štubelj

14.30 - 14.50 V ogledalu, Matej Kocjančič, ZT
14.50 - 15.10 Pomen dobrega sodelovanja v operacijskem bloku in primer dobre prakse, Kristina Delak, dipl. m. s., Sanja Nakić, dipl. m. s., mag. Maja Kožuh, dipl. m. s.
15.10 - 15.30 Osebne vrednote v profesionalnem okolju, Nika Škrabl, vms, uni. dipl. soc. ped.
15.30 - 15.40 Vprašanja in diskusija
15.40 - 16.00 ODMOR

IV. Sklop:
moderatorka: Tatjana Trotovšek

16.00 - 17.30 Prekomerna uporaba in zasvojenost s spletom ter digitalnimi tehnologijami, Franja Gros, univ.dipl.psih., Špela Reš, univ. dipl. psih, Zala Janežič, univ. dipl. psih, svetovalke na Logoutu
17.30 - 17.50 Prednosti in slabosti uporabe pametnega telefona ali tablice v zdravstvu, Domen Pušenjak, dipl. zn, Jože Šimenko, dipl. zn., univ. dipl. org.
17.50 - 18.00 Vprašanja in diskusija
18.00 - 18.30 Volitve
18.30 - 18.40 Zaključne misli in zaključek strokovnega izobraževanja

Splošne informacije

Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 180 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 95 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Zbornica - Zveza krije iz naslova plačanih članarin). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun 02015-0258761480, sklic 00 0206-18052018 s pripisom Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti.
Kotizacija vključuje: obisk predavanj, zbornik predavanj, osvežitev med odmori in  kosilo.

Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izobraževanje je bila oddana na Zbornico zdravstvene in babiške nege. Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

Prijave

Elektronske prijave so možne preko spletne strani Zbornice - Zveze: http://www.zbornica-zveza.si/sl (e-prijavnica). V kolikor imate težave, nam lahko postavite vprašanje: sanja.arn@gmail.com.

Dodatne informacije

Možnost namestitve v hotelu, kjer bo potekalo strokovno srečanje
Terme Dolenjske Toplice
Številka: 08 20 50 300 ali preko e –maila: booking@terme-krka.si s kodo SEKCIJA OPERATIVA

Možnost hotelske namestitve:
Hotel Kristal****
Nočitev z zajtrkom - 62,10 €/osebo/noč
Polpenzion - 65,70 €/osebo/noč
Doplačilo za enoposteljno sobo  - 13,50 €/osebo/noč
Doplačilo za dodatni penzionski obrok - 13,50 €/osebo/obrok
Turistična taksa 1,27 €/noč

Dodatne informacije
Tatjana Požarnik: 031 382 211; tatjana.pozarnik@gmail.com
Tatjana Trotovšek: 040 654 430; ttrotovsek@gmail.com

Vljudno vabljeni!
Tatjana Požarnik, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti