Mednarodna konferenca ˝Zdravje starostnikov˝

Organizator: 
UP Fakulteta za vede o zdravju , Izola v sodelovanju s Splošno bolnišnico Izola
Termin: 
21.09.2018 - 08:30 do 18:30
Lokacija: 
Grand hotel Portorož, Portorož

Program

07.30 - 08.30 Registracija udeležencev, avla dvorane Galea
08.30 - 09.45 Otvoritev konference in plenarna predavanja 1. del, dvorana Galea
09.45 - 10.10 Odmor s kavo, avla dvorane Galea                                                                               
10.10 - 12.30 Sekcije 1. del, dvorana Galea & dvorana Batana

10.10 - 11.25 Sekcija STAROSTNIK - OKOLJE, dvorana Galea (slo) Sekcija TELESNA (NE)AKTIVNOST IN NJEN POMEN ZA ZDRAVJE STAROSTNIKOV, dvorana Batana (ang)
11.25 - 12.30 Sekcija PROBLEMI IN IZZIVI V PREHRANI STAROSTNIKOV, dvorana Galea (slo) Sekcija STAROSTNIKOM PRILAGOJENE IKT REŠITVE IN STORITVE, dvorana Batana (ang)


12.30 - 13.30 Odmor s kosilom, Restavracija GH Portorož
13.30 - 15.00 Plenarna predavanja 2. del, dvorana Galea
15.00 - 15.30 Odmor s predstavitvijo posterjev, avla dvorane Galea
15.30 - 17.50 Sekcije 2. del

15.30 - 16.40 Sekcija PSIHOSOCIALNI VIDIKI PRILAGAJANJA NA STARANJE, dvorana Galea (slo) Sekcija PROBLEMI IN IZZIVI V PREHRANI STAROSTNIKOV, dvorana Batana (ang)
16.40 - 17.50 Sekcija TELESNA (NE)AKTIVNOST IN NJEN POMEN ZA ZDRAVJE STAROSTNIKOV, dvorana Galea (slo) Sekcija PSIHOSOCIALNI VIDIKI PRILAGAJANJA NA STARANJE, dvorana Batana (ang)


17.50 Zaključek konference s podelitvijo študentskih nagrad za najboljši prispevek, dvorana Galea, pritličje

Plenarna predavanja 1. del (8:45 – 9:45)

 • O mišični atrofiji in sarkopeniji: mehanizmi in posledice / Insights into muscle atrophy and sarcopenia: mechanisms and countermeasures, Antonio Musaró
 • Specifični vidiki prehranske obravnave pri starostniku / Specific aspects of nutritional treatment of very old patients, Luboš Sobotka 

Plenarna predavanja 2. del (13:30 – 15:00)

 • Spremembe v nadzoru stabilnosti gibanja pri starostnikih in različnih s starostjo povezanih motnjah / Changes in the control of movement stability with age and age-related disorders, Mark L. Latash
 • Staranje, mobilnost in tveganje za padce: merjenje v laboratorijskem okolju in vsakdanjem življenju / Ageing, mobility and fall risk: measurements in the lab and in daily life, Mirjam Pijnappels
 • Dobra spolnost v starosti? Blagostanje na področju spolnosti v starosti / Are Older Adults Well Sexually? Sexual Well-Being in Old Age, Sofia von Humboldt

Prispevki v okviru sekcij (po vrstnem redu kot sledijo predstavitve)

Sekcija STAROSTNIK - OKOLJE, 10.10 - 11.25

1.1. Prilagoditev v bivalnem okolju starejšim (vabljeno predavanje), Jasna Hrovatin, David Ravnik
1.2. Oskrba kronične rane pri starostniku v domačem okolju, Zvonka Fekonja, Sergej Kmetec, Dubravka Sancin, Tadeja Zrim
1.3. Kakovost spanja pri starejši populaciji: sistematični pregled literature, Sergej Kmetec, Zvonka Fekonja, Mateja Lorber
1.4. Nasilje nad starostniki, Ines Osvald, Anita Štrancar, Bor Zavrl, Andrej Starc
1.5. Okolje in starostnik z gluhoto in naglušnostjo, Cvetka Pangerl
1.6. Biomehanska in ergonomska analiza pomoči pacientu pri vstajanju, David Ravnik, Vaclav Bittner
1.7. Strategije za uspešno življenje v domačem okolju pri starejših invalidih, Mitja Slapar, Anton Zupan

Sekcija PROBLEMI IN IZZIVI V PREHRANI STAROSTNIKOV, 11:25 - 12:30

1.1. Pomen beljakovin v prehrani starostnika, Marjana Benigar Manias, Mojca Stubelj
1.2. Motnje prehranjevanja v starejšem življenjskem obdobju, Monika Brglez, Tamara Poklar Vatovec, Nadja Plazar
1.3. Vpliv uživanja različnih vrst kruha na krvni sladkor in občutek sitosti, Tamara Kofol, Boris Kovač
1.4. Prehranska obravnava starostnikov v domovih za starejše, Urša Mršnik, Eva Žaberl, Miha Kranjc
1.5. Prehranjenost starostnikov ob sprejemu na kirurški oddelek, Nika Slokar, Nina Mohorko
1.6. Izzivi za dietetika v prehranski obravnavi starostnika, Mila Terčelj, Denis Mlakar Mastnak

Sekcije 1. del – ANG, dvorana Batana / Sections 1st part – ENG, Batana Hall, 10:10 – 12:30

Sekcija TELESNA (NE)AKTIVNOST IN NJEN POMEN ZA ZDRAVJE STAROSTNIKOV/Section PHYSICAL (IN)ACTIVITY AND ITS IMPORTANCE FOR HEALTHY AGEING, 10:10 - 11:25

1.1. (Ne)odvisnost jakosti in posturalne stabilnosti pri starostnikih (vabljeno predavanje) / (In)dependence of Strength and Postural Stability in Elderly (invited lecture), Nejc Šarabon
1.2. Promocija aktivnosti starejših z namenom podaljševanja samostojnega bivanja – program aktivnega staranja Soseska za samostojno življenje / Delaying admission to residential care through keeping elderly residents active for longer- providing active ageing through a Retirement Village, Charmaine Attard, Maria Cassar
1.3. Vpliv telesne neaktivnosti na vnetne dejavnike / Effects of physical inactivity on inflammation, Mihaela Jurdana, Ana Petelin, Nina Mohorko, Tadeja Jakus, Rado Pišot, Boštjan Šimunič, Zala Jenko Pražnikar
1.4. Vpliv sedečega delovnika na funkcije trupa – kontekst starejših zaposlenih / The effect of sedentary work on trunk functions – in context of older employees, Kaja Kastelic, Matej Voglar, Nejc Šarabon
1.5. Presejanje za funkcijsko manjzmožnost v okviru Programa za krepitev zdravja motivira starejše k aktivnemu življenju / Functional disability screening within Health promotion program motivates elderly for active life, Tjaša Knific, Andrea Backović Juričan
1.6. Pozitivni učinki plesa na kognitivno funkcijo pri starejših / Benefits of dancing on cognitive functioning in old age, Mandy Knoll
1.7. Ali se čas sedentarnosti na delovnem mestu s starostjo povečuje? / Is workplace sedentary behavior increasing with age?, Nastja Podrekar, Žiga Kozinc, Nejc Šarabon

Sekcija STAROSTNIKOM PRILAGOJENE IKT REŠITVE IN STORITVE / Section ICT SOLUTIONS AND SERVICES TAILORED FOR THE ELDERLY, 11:25 - 12:30

1.1. Kako narediti telemedicinske storitve dostopne kroničnim bolnikom v podporo samozdravljenju v domačem okolju? (vabljeno predavanje) / How to make home telemedicine services available to patients with chronic conditions to support their self-management at home? (invited lecture), Drago Rudel, Cirila Slemenik-Pušnik, Metka Epšek-Lenart, Stanislav Pušnik, Janez Lavre
1.2. Priporočila za aplikacijske piktograme za starostnike / Recommendations on application pictograms for the elderly population, Nadis Krantić, Boštjan Žvanut, Katarina Babnik
1.3. Prednosti in slabosti telemedicine pri oskrbi v domačem okolju / Benefits and barriers of telemedicine in home care, Alenka Oven
1.4. Naslavljanje starostne krhkosti s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije / Tackling frailty with the help of Information Communication Technology, Špela Selak, Branko Gabrovec

Sekcije 2. del, dvorana Galea, 15:30 – 17:50

Sekcija PSIHOSOCIALNI VIDIKI PRILAGAJANJA NA STARANJE, 15:30 - 16:40

1.1. Samospoštovanje in kakovost življenja stanovalcev v domu za starejše in lastnem domu (vabljeno predavanje), Danica Železnik, Jadranka Pluzarič, Vesna Ilakovac
1.2. Vpliv telesne dejavnosti na kognitivne sposobnosti starejših ljudi, Lara Menhart, Draga Štromajer, Nika Rožmanec, Andrej Starc
1.3. Dejavniki trajanja hospitalizacije v neakutni obravnavi, Vida Oražem, Danica Rotar Pavlič, Melita Peršolja
1.4. Psihomotorna upočasnjenost pri bolnikih s starostno depresijo, Marko Pišljar
1.5. Kontinuiteta v življenju članov iste družine iz različnih generacij, Blaž Razvornik
1.6. Stališča študentov zdravstvene nege do spolnosti v tretjem življenjskem obdobju, Maja Šajina Kresevič, Ester Benko
1.7. Medgeneracijski programi kot rešitev socialne izoliranosti starostnikov, Anja Zagoričnik, Argresa Bylykbashi, Andrej Starc

Sekcija TELESNA (NE)AKTIVNOST IN NJEN POMEN ZA ZDRAVJE STAROSTNIKOV, 16:40 - 17:50

1.1. Vloga telesne aktivnosti in prehrane pri preprečevanja krhkosti, Branko Gabrovec
1.2. Vpliv vadbe za razvoj vzdržljivosti in umovadbe na delovni spomin starostnikov, Blanka Koščak Tivadar
1.3. Telesna aktivnost starostnikov z diabetičnim stopalom, Helena Olenik, Milica Puklavec, Armina Šahman, Andrej Starc
1.4. Telesna aktivnost in njen pomen za zdravje starostnikov, Marjeta Oplot, Gregor Štiglic, Mateja Lorber
1.5. Občutljivost testov ravnotežja na razlike med mladimi in starejšimi odraslimi, Jernej Rošker, Nejc Šarabon
1.6. Vpliv starosti na kinestezijo, Neža Šparovec, Jernej Rošker, Nejc Šarabon

Sekcije 2. del – ANG, dvorana Batana / Sections 2nd part – ENG, Batana Hall, 15:30 - 17:50

Sekcija PROBLEMI IN IZZIVI V PREHRANI STAROSTNIKOV / Section NUTRITION PROBLEMS AND CHALLENGES IN THE ELDERLY, 15:30 - 16:40

1.1. Izzivi dolgožive družbe in prehrana starostnika (vabljeno predavanje) / Challenges of longevity society and nutrition for older adults (invited lecture), Mojca Gabrijelčič Blenkuš
1.2. Mikrobiološka obremenitev v proizvodnji medicinskih pripomočkov / Microbiological contamination in the manufacture of medical devices, Katja Bezek, Maruša Masle, Darja Barlič – Maganja
1.3. S čebeljimi pridelki proti težavam in izzivom v prehrani starostnikov / With bee products against difficulties and challenges in nutrition of elderly, Nina Ilič
1.4. Učinki ustreznih količin omega-3 maščobnih kislin na srce in ožilje v starosti / Sufficient omega-3 fatty acid effects on cardiovascular system in the elderly, Samo Kotnik, Alja Mikec, Andrej Starc
1.5. Percepcije prehrane pri starejših osebah v domskem okolju: pilotna študija / Food and meals perceptions of the elderly in nursing home context: a pilot study, Doroteja Rebec, Kaja Erjavec, Tamara Poklar Vatovec, Katarina Babnik
1.6. Do boljšega kognitivnega zdravja s prehrano / Better cognitive health through nutrition, Saša Šajn Lekše

Sekcija PSIHOSOCIALNI VIDIKI PRILAGAJANJA NA STARANJE / Section PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF ADJUSTMENT TO AGING, 16:40 - 17:50

1.1. Kaj napoveduje prilagajanje na staranje med lezbičnimi, gejevskimi in biseksualnimi starejšimi odraslimi? / What Predicts Adjustment to Aging among Lesbian, Gay and Bisexual Older Adults?, Francis Anne Carneiro, Sofia von Humboldt, Isabel Leal
1.2. Medgeneracijski dialog - pot k boljšemu stiku med generacijami / Intergenerational dialogue - a way to improve the contact between generations, Nataša Demšar Pečak
1.3. Pozitivno staranje: problem mladih generacij ali izziv sodobne družbe / Positive ageing: the problem of young generation or challenge for modern society, Andreja Gerl, Tjaša Tkalec, Anita Dolšak Kos, Andrej Starc
1.4. Kulturna participacija in zdravje slovenske mladine, odraslih in starostnikov / Cultural Participation and Health of Slovenian Youth, Adults and the Elderly, Andrej Kirbiš, Marina Tavčar Krajnc, Marija Javornik Krečič, Danijela Lahe, Tina Cupar, Darko Friš, Monika Lamot
1.5. Volja do smisla, depresija in telesno gibalna  aktivnost pri starostnikih / The meaning in life and depression in physical active and inactive older adults, Uroš Perko, Maša Černelič Bizjak

POSTER SEKCIJA – SLO/ANG, avla dvorane Galea / POSTER PRESENTATIONS – SLO/ENG, Galea's Foyer, 15:00 – 15:30
1.1. Kulturni vidiki doživljanja menopavze pri ženskah na Cerkniškem / The cultural aspects of experiencing menopause among women in Cerknica region, Urška Bombač, Mirko Prosen
1.2. Ples in vadba kot terapija za bolnika s Parkinsonovo boleznijo – študija primera / Dance and Exercise as Therapy in Patient with Parkinson’s Disease – Case Study, Kristina Drole, Petra Zaletel
1.3. Dejavniki tveganja za razvoj bolezni možganskega žilja pri starejših osebah po kapi / Risk factors for cerebrovascular diseases in older stroke survivors, Branimir Filipović, Tatjana Trošt Bobić, Iris Zavoreo, Dubravka Ciliga
1.4. Zaupanje/nezaupanje starostnikov v zdravstvene delavce / The elderly's trust and distrust of health professionals, Tjaša Hrovat, Neli Kovšca
1.5. Ali sta skupini mlajših starejših in zelo starih različni? Korelati prilagajanja na staranje v dveh starostnih kohortah / Are the young-old and the oldest-old different? Correlates of adjustment to aging in two age cohorts, Sofia von Humboldt, Isabel Leal
1.6. Psihološki izzivi terapije s starejšimi osebami / Therapy with older clients: What are the psychological challenges?, Isabel Leal, Sofia von Humboldt
1.7. Povezljivi gospodinjski aparati za večjo varnost in samostojnost starostnikov / Connected home appliances for greater safety and autonomy of the elderly, Matjaž Likar, Elena Likar
1.8. Učinki redne vadbe pri starejših / Effects of regular exercise on elderly, Tatjana Novak, Zdenka Katkič
1.9. Preprečevanje neenakosti v zdravju starejših z zagotavljanjem transkulturne zdravstvene nege / Preventing health disparities in elderly by ensuring transcultural nursing care, Mirko Prosen, Urška Bogataj, Sabina Ličen, Doroteja Rebec, Igor Karnjuš
1.10. Jezikovni most v turizmu za osebe s posebnimi potrebami in starejše / Building a Bridge Language for Disabled and Elderly Care Tourism, Hatice Reyhan Özgöbek, Duygu Kirgin Toprak, Kübra Civelekoğlu, Sema Oglak
1.11. STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev / STAR-VITAL: Joint measures for the vitality of older workers, Klemen Širok
1.12. Učinek vadbe na telesne zmogljivosti institucionaliziranih starostnikov / Effect of exercise on functional performance in institutionalized elderly, Felicita Urzi, Anja Andrenšek, Elena Buzan

O vsebini:

S konferenco Zdravje starostnikov želi Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem opozoriti na zdravstvene probleme starejše populacije, predstaviti aktualne študije na tem področju in nove pristope, ki se uporabljajo v praksi. Program konference se bo osredotočil na zmanjševanje oz. odpravljanje dejavnikov tveganja ter krepitev zdravja starejše populacije, in bo potekal v sklopu petih vsebinskih področij - sekcij konference:

 • psihosocialni vidiki prilagajanja na staranje,
 • problemi in izzivi v prehrani starostnikov,
 • starostnikom prilagojene IKT rešitve in storitve,
 • starostnik – okolje ter
 • telesna (ne)aktivnost in njen pomen za zdravje starostnikov.

Vpogled v aktualne trende na omenjenih področjih bodo podali uveljavljeni domači in tuji strokovnjaki v sklopu plenarnih predavanj ter številni aktivni udeleženci - cenjeni strokovnjaki, ki bodo v sklopu sekcij predstavili svoja dela. Konferenca je namenjena strokovnjakom iz prakse, raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in študentom, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem zdravja in z njim povezanih strok.

Vabljeni plenarni predavatelji:
Napovedujemo uveljavljena imena tujih strokovnjakov s področja preventive in promocije zdravja starejše populacije, ki bodo svoje prispevke predstavili v plenarnem delu programa:

 • prof. dr. Mirjam Pijnappels (Vrije University Amsterdam, Nizozemska);
 • prof. dr. Mark L. Latash (Pennsylvania State University, ZDA);
 • prof. dr. Antonio Musarò (Sapienza University of Rome, Italija);
 • prof. dr. Luboš Sobotka (Charles University of Prague, Češka);
 • dr. Sofia von Humboldt (ISPA Instituto Universitário Lisbon, Portugalska).

Na konferenčni spletni strani http://www.healthconference.fvz.upr.si/program.html vas seznanjamo s PROGRAMOM konference ter razporeditvijo povzetkov po posameznih sekcijah, kot si bodo sledile predstavitve. Zaradi številnih tujih udeležencev bodo predstavitve potekale v slovenskem in angleškem jeziku, ker bi želeli vsem udeležencem dogodka nuditi možnost aktivnega sodelovanja v razpravah o predstavljenih delih.

Program konference je v postopku vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija

Kotizacija za aktivne udeležence znaša 100,00 EUR (z vključenim 22% DDV). Za mentorje učnih zavodov z aktivno udeležbo, s katerimi UP FVZ sodeluje v študijskem letu 2017/18, znaša kotizacija 45,00 EUR (z vključenim 22% DDV). Za pasivne udeležence znaša kotizacija 180,00 EUR (z vključenim 22% DDV). Za mentorje učnih zavodov s pasivno udeležbo, s katerimi UP FVZ sodeluje v študijskem letu 2017/2018, znaša kotizacija 85,00 EUR (z vključenim 22% DDV). Študenti so prav tako upravičeni do znižane kotizacije. Cenik kotizacij je objavljen na spletni strani UP Fakultete za vede o zdravju  http://www.healthconference.fvz.upr.si/ pod zavihkom KOTIZACIJA.
Kotizacijo nakažete na št. podračuna: SI56 011006000006037, na naslov UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola, pod namen vpišete: IME in PRIIMEK_KONFERENCA. Zadnji rok plačila kotizacije je 20. avgust 2018.

Prijava

Prijava za pasivne udeležence konference je možna do 20. avgusta 2018. Prijava poteka preko konferenčne spletne strani http://www.healthconference.fvz.upr.si/ (gumb »Prijava«).

Kontakt:
E-naslov: conference@fvz.upr.si
Tel. 05/ 662 64 77, 05/ 662 64 82

Sponzorji dogodka:
UP Fakulteta za vede o zdravju se zahvaljuje sponzorjem konference za vso podporo in sodelovanje: 
   

 
 
Medijski sponzor konference: