Kršitve dostojanstva pacientov in osebja zdravstvene in babiške nege

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
15.05.2014 - 07:30 do 15:15
Lokacija: 
v prostorih DMSBZT Ljubljana
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

vabi na strokovno izobraževanje

Program

07.30 - 08.00 Registracija udeležencev
08.00 - 08.15 Uvod v seminar, Marina Velepič, viš.med.ses.
08.15 - 09.00 Temeljne opredelitve dostojanstva, mag. Darja Ovijač, viš.med.ses., univ.dipl.org., viš.pred.
09.05 - 09.50 Dostojanstvo v  zdravstveni negi, Marina Velepič, viš.med.ses.
09.50 - 10.35 Dostojanstvo kot etična vrlina v babištvu, Anita Prelec, dipl.m.s., spec., mag. babištva
10.35 - 10.50 Odmor
10.50 - 11.35 Smo kot zdravstveni delavci pozorni do duhovnih potreb pacientov? dr. Klelija Štrancar, sred. med.ses., ing. radiologije, univ.dipl.teol.
11.35 - 12.20 Moj odnos naj krepi tvoje dostojanstvo, Vera Štebe, viš.med.ses.,prof.ped., pred.
12.20 - 12.50 Odmor
12.50 - 13.35 Analiza primerov kršitev dostojanstva pacientov – (delo v skupinah), Marina Velepič, viš.med.ses.
13.40 - 14.20 Dostojanstvo v delovnem okolju, Đurđa Sima, dipl.m.s.
14.25 - 14.55 Nasilje nad zaposlenimi, Nika Škrabl, viš.med.ses.,univ.dipl.soc.ped.
14.55 - 15.15 Razprava in zaključki seminarja, MarinaVelepič, Nika Škrabl, Đurđa Sima

Splošne informacije

Seminar je namenjen izobraževanju s področja etike in pacientovih oz. človekovih pravic medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom zdravstvene in babiške nege iz različnih področjih dela. Izveden bo v obliki predavanj z aktivnim vključevanjem udeležencev v reševanje etičnih problemov in dilem. Število udeležencev učne delavnice je omejeno (30). Kotizacija z DDV za člane znaša 60,00€, za nečlane je kotizacija v višini 120,00€ in se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom. Izobraževanje se vodi v evidenci strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici – Zvezi.

Prijava

Prijava preko elektronske prijavnice (www.drustvo-med-sester-lj.si) (plačnik/zavod, davčna številka) do 8. 5. 2014 oziroma do zasedenosti mest.

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović na telefonu: 041 754 695 ali po e-pošti: irma.kiprijanovic@gmail.com

Vljudno vabljeni

Nosilka dejavnosti področja etike          Predsednica DMSBZT Ljubljana
Marina Velepič, s.r.                                           Đurđa Sima, s.r.