Kronično vnetne črevesne bolezni

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor
Termin: 
20.12.2018 - 16:00 do 19:00
Lokacija: 
V prostorih društva (Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor – Melje).

Program

16.00 - 19.00

Kronično vnetne črevesne bolezni, Prim. Cvetka Pernat, dr. med., spec.
Učimo se od pacientov: Katjina zgodba, Katja Kolarič
Življenje z biološko terapijo, Alenka Kramberger, dipl. m. s.
Chronova bolezen skozi oči endoskopije, Bfrigita Hekič, dipl. m. s.

 

Splošne informacije

Strokovno izpopolnjevanje je namenjeno zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Izobraževanje je za člane društva brezplačno (kotizacijo za člane društvo krije iz naslova plačanih članarin). 

Kotizacija znaša 50 EUR (nismo davčni zavezanci). Članom Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 25 EUR.

Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Licenčne in pedagoške točke:

Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice – Zveze pod številko  2018 – 58 – 58.

Dodatne informacije

Prijave potekajo preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze: www.zbornica-zveza.si