Kronični bolnik v gastroenterologiji in endoskopiji

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji
Termin: 
07.06.2013 - 08:00 do 08.06.2013 - 12:45
Lokacija: 
Grand hotel Union, Ljubljana


Vas vabi na 3. kongres

Program

Petek, 07 junij 2013

08.00 - 09.30 Registracija udeležencev
09.30 - 09.40 Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev

I. SKLOP - Komunikacija s kroničnim bolnikom
moderator: Tatjana Gjergek

09.40 - 10.00 Osnove komunikacije z bolnikom
                       Nataša Smrekar, dr. med.
10.00 - 10.20 Komunikacija MS s kroničnim bolnikom
                       Linda Cellner, dipl. med. sestra
10.20 - 10.40 Komunikacija v zdravstveni negi
                       Brigita Hekič, dipl. med. sestra
10.40 - 11.00 Osebne vrednote in njihov vpliv na osebno zadovoljstvo pri delu MS
                       Darja Thaler, Mitja Povodnik
11.00 - 11.10 Vprašanja in diskusija
11.10 - 11.40 Odmor, osvežitev

II. SKLOP - Kronični bolnik v gastroenterologiji
moderator: Stanka Popovič

11.40 - 12.00 Priprava bolnika na transplantacijo jeter- prikaz primera
                       Ana Ogrič, dipl. med. sestra, Nataša Kovačič, dipl. med. sestra
12.00 - 12.20 Moja transplantacija
                       Vanja Celin
12.20 - 12.40 Inkontinenca blata
                       Carmen Bobnar Sekulič, dipl. med. sestra
12.40 - 13.00 Izzivi ZN pri bolniku po operaciji zapletov KVČB- prikaz primera
                       Irena- Felicita Nadižar, dipl. med. sestra
13.00 - 13.20 Kvaliteta življenja z vensko valvulo
                       Teja Trebežnik, dipl. med. sestra,
13.20 - 13.30 Vprašanja in diskusija
13.30 - 15.00 Odmor za kosilo (ogled posterjev)

III. SKLOP - Prehrana kroničnega bolnika v gastroenterologiji
moderator: Tatjana Melanšek

15.00 - 15.20 Kirurški pogled na kahektičnega bolnika
                       doc.dr.Zdravko Štor, dr.med.
15.20 - 15.40 Prehransko svetovanje bolnikom s PEG
                       Stanka Popovič, dipl. med. sestra
15.40 - 16.00 Zapleti pri aplikaciji Duodope skozi jejunalni kateter
                       prim. dr. Cvetka Pernat, dr.med
16.00 - 16.10 Vprašanja in diskusija
16.10 - 16.30 Odmor, osvežitev

IV. SKLOP - Proste teme
moderator:Lučka Kočevar

16.30 - 16.50 Ovesco klipi
                       Jadranka Brljak, dipl. med. sestra
16.50 - 17.10 Naj javno stranišče 2012
                       Petra Leskošek Lasetzky
17.10 - 17.40 Qitting tobacco: The gastroenterology nurse´s role
                       Agnes Gaber, RN (Chicago, USA)
17.40 - 17.50 Vprašanja in diskusija
20.00 Skupna večerja

Sobota, 08 junij 2013

V. SKLOP - ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE V ENDOSKOPIJI
moderator: Bojana Baričič

08.30 - 08.50 Čiščenje in vzdrževanje endoskopov na oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo
                       Katja Jakomin, dipl. med. sestra; Valentina Česen, dipl.med.sestra
08.50 - 09.10 Mikrobiološki nadzor v endoskopiji
                       dr. Viktorija Tomič, dr.med.
09.10 - 09.30 Predstavitev nacionalnih protokolov
                       Tatjana Gjergek, dipl.med sestra
09.30 - 09.50 Preprečevanje prenosa okužb v endoskopiji
                       Doc.dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr.med.
09.50 - 10.00 Vprašanja in diskusija
10.00 - 10.30 Odmor in osvežitev

10.30 - 12.30 VI. SKLOP - UČNE DELAVNICE ČIŠČENJA IN RAZKUŽEVANJA ENDOSKOPOV SPONZOR OLYMPUS z gostom Mr. Reinhardt Blum
                                          (Senior Product Manager endoscope Reprocessing from OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH)
12.30 - 12.40 Zaključek seminarja

Splošne informacije

Plačilo kotizacije
Kotizacija z DDV znaša 320 € - članom Zbornice Zveze, ki imajo poravnane obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 160 €. Možna je tudi enodnevna udeležba s kotizacijo 190€ (s popustom za člane 95 €). Znesek nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic 0218-07062013.

Prijave

Prijava na izobraževanje preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Dodatne informacije

Namestitev
Za namestitev priporočamo Central hotel (cena za nočitev z zajtrkom 95€).

Programski odbor: Stanka Popovič, Tatjana Melanšek, Brigita Hekič, Milena Kaplar
Organizacijski odbor: Tatjana Gjergek, Lučka Kočevar, Marija Petrinec Primožič, Bojana Baričič.
Dodatne informacije: gjergek.tatjana@gmail.com ali telefon 041/364-905.

Vljudno vabljeni!