Prijava in cenik

12. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije
9. in 10. maj 2019
Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju

Kotizacija

 

Zgodnja kotizacija

plačilo do 10. aprila 2019

Pozna kotizacija

plačilo po 10. aprilu 2019
 

Člani ZZ*

drugi udeleženci

Člani ZZ*

drugi udeleženci

Dvodnevna kotizacija 160,00 € 320,00 € 180,00 € 360,00 €
Enodnevna kotizacija 95,00 € 190,00 € 115,00 € 320,00 €
Kotizacija za študente in upokojence 20,00 € 40,00 € 20,00 € 40,00 €

* s plačano članarino.

Do študentske kotizacije so upravičeni samo študenti zdravstvene oziroma babiške nege, ki niso zaposleni pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti oziroma pri drugem delodajalcu.

V cene je vključen DDV.

Aktivni udeleženci kotizacijo plačajo skladno z zgornjim cenikom.

Kotizacija vključuje

  • Udeležbo na kongresu
  • Kongresne materiale
  • Osvežitve med odmori in kosilo

Povezava do spletne prijave 12. kongresa

Članska prijava na izbrani termin:

http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Avtorizacija.aspx?o=59&g=24971917-A1A9-4CDA-9E01-56C441CA4071&t=56938

Splošna prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Prijavnica.aspx?o=59&g=24971917-A1A9-4CDA-9E01-56C441CA4071&t=56938

Plačilo kotizacij

Preko transakcijskega računa:  02015-0258761480
Sklic na št: 0110-004

Informacije

Informacije o registraciji in plačilu kotizacije so na voljo:
Zbornica – Zveza
Ob železnici 30 a
1000 Ljubljana

Tel. št. : 01 544 54 83
Fax: 01 544 54 81
e- naslov: racunovodstvo@zbornica-zveza.si ali izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Kontaktna oseba: Mojca Čerček