Pomembni datumi

Pomembni datumi

  • Oddaja izvlečkov: 10. marec 2017
  • Obvestilo o potrditvi ustreznosti izvlečka: 10. marec 2017
  • Oddaja prispevkov za objavo v zborniku kongresa: 7. julij 2017
  • Zgodnja prijava za udeležbo na kongresu: 15. oktober 2017
  • Plačilo kotizacije za aktivne udeležence: 15. oktober 2017
  • Kongres: 27., 28. in 29. november 2017