Organizatorji

11. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije
»Medicinske sestre in babice – ključne za zdravstveni sistem«

27., 28. in 29. november 2017

organizira

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, v okviru Nacionalnega centra za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic.

Zbornica – Zveza je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje, s skoraj 90 letnim delovanjem..ki povezuje preko 15.000 medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov in predstavlja enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji.

Prizadevamo si zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Programsko organizacijski odbor:

Monika Ažman, mag. Tamara Štemberger Kolnik, doc. dr. Andreja Kvas, mag. Branko Bregar, Anita Prelec, Gordana Lokajner, Suzana Majcen Dvoršak, mag. Janez Kramar, Jože Prestor, Dejan Doberšek, Gordana Njenjić, Nataša Piletič, Irena Potočar.

Organizator:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana
T: (01) 544 54 80
F: (01) 544 54 81
E: tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si