Nagovor

11. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije
»Medicinske sestre in babice – ključne za zdravstveni sistem«