Kongres 2017

11. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije
»Medicinske sestre in babice – ključne za zdravstveni sistem«

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic pri Zbornici-Zvezi

organizira

11. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije
»Medicinske sestre in babice – ključne za zdravstveni sistem«


27., 28. in 29. november 2017,
Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju

Prijazno vabljeni!