Program

10. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije
            PRELIMINARNI PROGRAM                                                                                                                                                                                        

 Pridružujemo si pravico do morebitnih sprememb v programu.