Pomembni datumi

Pomembni datumi

  • Oddaja izvlečkov: 15. november  2014
  • Obvestilo o potrditvi ustreznosti izvlečka: 15. december 2014
  • Oddaja prispevkov za objavo v zborniku kongresa: 10. februar 2015
  • Zgodnja prijava za udeležbo na kongresu: 10. april 2015
  • Plačilo kotizacije za aktivne udeležence: 30. April 2015
  • Kongres: 11. in 12. maj 2015