Organizatorji

10. jubilejni kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije z motom:

»Z OPTIMALNIMI VIRI DO UČINKOVITE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE«

organizira

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, v okviru Nacionalnega centra za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic.

Zbornica – Zveza je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje, s skoraj 90 letnim delovanjem..ki povezuje preko 15.000 medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov in predstavlja enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji.

Prizadevamo si zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Programski odbor:

 • Darinka Klemenc,
 • mag. Tamara Štemberger Kolnik,
 • Suzana Majcen Dvoršak,
 • mag. Branko Bregar,
 • dr. Andreja Kvas,
 • Anita Prelec,
 • Ksenija Pirš.

Organizacijski odbor:

 • Jože Prestor,
 • Monika Ažman,
 • Miha Okrožnik,
 • Janez Kramar,
 • Irena Buček Hajdarević
 • in drugi.

Sekretariat:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana
T: (01) 544 54 80
F: (01) 544 54 81
E: tajništvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si