Navodila za pripravo prispevkov

Pisni prispevek oddajte najkasneje do 10. februar 2015 na naslov kongres@zbornica-zveza.si.

Zaradi morebitnih popravkov po recenziji priporočamo, da to storite čim prej.

Pridržujemo si pravico, da prispevka, v primeru neskladnosti z navodili, v zborniku ne objavimo.

Prav tako si pridržujemo pravico prerazporeditve strokovnih in znanstvenih člankov – po presoji recenzentov.

Plačilo kotizacije za aktivne udeležence: 30. marec 2015