Nagovor

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana, tel: 01 544 54 80, faks: 01 544 54 81, e- naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Spoštovani,

z zadovoljstvom vas obveščamo, da smo pričeli s pripravami na 10. jubilejni kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije 2015 z motom: »Z optimalnimi viri do učinkovite zdravstvene in babiške nege«, ki bo potekal 11. in 12. maja 2015.

Vljudno vas vabimo, da se kongresa udeležite kot aktivni udeleženec, sponzor, razstavljavec, ali kako drugače sodelujete pri organizaciji in izvedbi kongresa.

Skupaj z vami, spoštovani udeleženci in udeleženke, bomo sledili ciljem kongresa, ki smo si jih zastavili: razvijati zdravstveno in babiško nego - stalno odprto za novosti, spremljati izzive zdravstvene nege in babiške nege v sodobnem času, opozoriti na pomen zdravstvene in babiške nege v reševanju krize.

Za uresničevanje ciljev kongresa smo oblikovali tematska področja:

  • zdravstvena in babiška nega na primarni ravni,
  • zdravstvena in babiška nega v kliničnih okoljih,
  • prehrana – aktivnost zdravstvene in babiške nege - izziv sodobnega časa,
  • kriza v zdravstvu, zdravstvena in babiška nega in ranljive skupine,
  • komplementarno in naravno zdravilstvo v zdravstveni in babiški negi,
  • babice danes in v prihodnosti,
  • kakovostno izobraževanje za zdravstveno in babiško nego v prihodnosti.

Vljudno vas vabimo, da se kongresa udeležite kot aktivni/a udeleženec/ka, sponzor, razstavljavec ali kako drugače sodelujete pri organizaciji in izvedbi kongresa.

V pričakovanju našega skupnega sodelovanja vas lepo pozdravljamo.

Strokovni in organizacijski odbor

Darinka Klemenc
predsednica Zbornice - Zveze