Kongres 2015

10. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije
»Z OPTIMALNIMI VIRI DO UČINKOVITE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE«

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic pri Zbornici-Zvezi

organizira

10. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije
»Z OPTIMALNIMI VIRI DO UČINKOVITE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE«
11. in 12. maj 2015,
Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju

Prijazno vabljeni!