Klinično popoldne: Zdravstvena nega in duševno zdravje

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske
Termin: 
26.04.2018 - 16:00 do 19:00
Lokacija: 
Psihiatrična bolnišnica Begunje

    

Program

16.00 - 16.10 Uvodne besede
16.15 - 17.00 »Mobing – kaj je to?«, Dora Lešnik Mugnaioni, Strokovna sodelavka Delovne skupine za nenasilje pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
17:00 - 17.45 Deeskalacijske tehnike, Urban Bole dipl. zn, član Delovne skupine za nenasilje pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
17:45 - 18:00 Razprava
18:00 - 18:15 Zmanjševanje stigme do oseb z duševnimi motnjami v zdravstveni negi, Urša Matoh, dipl.m.s. (Predstavitev diplomskega dela, mentor: dr. Vesna Čuk)
18:15 - 18:30 Promocija duševnega zdravja, Tadeja Pfajfar, dipl.m.s. (Predstavitev diplomskega dela, mentor: dr. Vesna Čuk)
18:30 - 19:00 Razprava in zaključek srečanja

Prijave

Prijave sprejemamo do 10. aprila preko elektronske prijavnice na spletni strani Zbornice - Zveze (E - prijavnica) oz. na naslov: nina.trifoni@gmail.com.

Vljudno vabljeni.

Alenka Bijol,                                                                                  
predsednica DMSBZT Gorenjske