Kategorizacija zahtevnosti zdravstvene nege (KZZN) in planiranje kadra

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v managementu
Termin: 
13.11.2018 - 15:00 do 19:30
Lokacija: 
Zbornica-Zveza, Ob železnici 30a, Ljubljana
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v managementu

 

Program

15.00 - 15.30 Registracija udeležencev
1. Sklop
15.30 - 16.45 Protokol slovenske kategorizacije zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege; pomen izvajanja, vsebinski opis kategorij in meril
16.45 - 17.00 Kadrovski normativi za izvajanje zdravstvene nege v bolnišnici
17.00 - 17.30 Najpogostejša odstopanja pri izvajanju KZZN
17.30 - 17.50 Zunanji in notranji strokovni nadzori, Razprava
17.50 - 18.10 Odmor
2. Sklop
18.10 - 18.30 Prikaz praktičnega primera izvajanja KZZN
Učna delavnica
18.30 - 19.15 Izdelava KZZN na podlagi dokumentacije
19.15 - 19.30 Razprava in zaključek delavnice

Izvajalka učne delavnice: mag. Darja Plank, vms, prof. zdr. vzg.

Splošne informacije

Kotizacija z DDV znaša 60 Eur, za nečlane Zbornice-Zveze 120 Eur.  V kotizacijo so všteta delavnica, potrdilo o udeležbi ter pogostitve med odmorom. Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 00 0229 13112018  s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v managementu, ki  je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.
Program učne delavnice je v postopku licenčnega vrednotenja.
Število mest: do 40 udeležencev.

Prijave

Na strokovno srečanje se prijavite preko e-prijavnice Zbornice-Zveze. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Informacije dobite pri dr. Saši Kadivec na tel. št.:  051 316 360 ali po elektronski pošti na naslov:  sasa.kadivec1@gmail.com

Veselimo se srečanja z Vami in Vas lepo pozdravljamo!

Predsednica sekcije
doc.dr. Saša Kadivec, prof.zdr.vzg.