Kategorizacija zahtevnosti zdravstvene nege (KZZN) in planiranje kadra

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu
Termin: 
09.05.2018 - 15:00 do 19:30
Lokacija: 
Univerzitetni klinični center Maribor, prostor: velika predavalnica na 16. etaži kirurške stolpnice
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester v managementu

Program

15.00 - 15.30 Registracija udeležencev
Pozdravni govor
15.30 -  17.50 Sklop
15.30 - 16.45 Protokol slovenske kategorizacije zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege; pomen izvajanja, vsebinski opis kategorij in meril
16.45 - 17.00 Kadrovski normativi za izvajanje zdravstvene nege v bolnišnici
17.00 - 17.30 Najpogostejša odstopanja pri izvajanju KZZN
17.30 - 17.50 Zunanji in notranji strokovni nadzori
Razprava
17.50 - 18.10 Odmor
18.10 -  19.30 Sklop
18.10 - 18.30 Prikaz praktičnega primera izvajanja KZZN
Učna delavnica
18.30 - 19.15 Izdelava KZZN na podlagi dokumentacije
19.15 - 19.30 Razprava in zaključek delavnice

Izvajalka učne delavnice: mag. Darja Plank, vms, prof. zdr. vzg.

Splošne informacije

Kotizacija z DDV znaša 60 Eur, za nečlane Zbornice-Zveze 120 Eur.  V kotizacijo so všteta delavnica, potrdilo o udeležbi ter pogostitve med odmorom. Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 00 0229 09052018 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v managementu, ki  je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Program učne delavnice je licenčno vrednoten s 5 licenčnimi točkami za udeležence (št. sklepa 2017-445-445).
Število mest: do 30 udeležencev.

Prijave

Na strokovno srečanje se prijavite preko e-prijavnice Zbornice-Zveze. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Informacije dobite pri ga. Božici Hribar na tel. št.:  031/384-075 ali po elektronski pošti na naslov:  boza.hribar@gmail.com.

Veselimo se srečanja z Vami in Vas lepo pozdravljamo!

Predsednica sekcije
doc.dr. Saša Kadivec, prof.zdr.vzg.