Kakovostno in varno delo v psihiatriji

Organizator: 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor
Termin: 
18.10.2019 - 08:15 do 15:30
Lokacija: 
Dvorana Kadetnice Maribor na Studencih, Center vojaških šol, Engelsova ulica 15, Maribor
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji
v sodelovanju z
Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

Program                      

08.15 – 09.00 Registracija udeležencev
09.00 – 09.15 Uvodni pozdrav in organizacija dneva, Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr.- soc. manag., asist. Jure Koprivšek, dr. med., spec. psih., Ivanka Videčnik, dipl. m. s., univ. dipl. org.
       
I. sklop               Moderatorka: Dragica Križanec           
09.15 - 10.00 Kakovost in varnost v zdravstvu, doc. dr. Vesna Zupančič, dipl. m. s., mag. vzg. in mag. v zdr.
10.00 - 10.30 Je lahko pritožba pacienta tudi priložnost za izboljšanje kakovosti  zdravstvene obravnave, doc. dr. Boštjan Lanišnik, dr. med.    
10.30 - 10.45 Razprava
10.45 - 11.00 Odmor
11.00 - 11.30 Kakovostna obravnava v skupnosti – povezanost ravni zdravstvenega in socialnega varstva, prof. dr. Vesna Švab, dr. med., spec. psih.
11.30 - 12.00 Razhajanja med pričakovanji in možnostmi v zdravstveni obravnavi, dr. Anja Plemenitaš, dr. med., spec. psih.
12.00 - 12.30 Zadovoljstvo in stres zaposlenih kot dejavnika kakovosti obravnave pacienta, izr. prof. dr. Sara Tement, univ. dipl. psih.
12.30 - 12.45 Razprava
12.45 - 13.30 Odmor s pogostitvijo

II. sklop            Kultura varnosti v psihiatriji    Moderatorka: Sanja Kuzmić  
13.30 - 14.00 Opravljanje asistence in pooblastila policije pri obravnavi pacienta z duševno motnjo, Robi Štrman, policijski inšpektor, PU Maribor
14.00 - 14.15 Komunikacija – eden od pomembnih dejavnikov pri zagotavljanju kakovostnega in varnega dela v psihiatriji, Ivanka Videčnik, dipl. m. s., univ. dipl. org.
14.15 - 14.30 Timsko delo, medpoklicno sodelovanje, pogovori o varnosti, dr. Mojca Dobnik, dipl. m. s., univ. dipl. org.
14.30 - 14.45 Varnostni zapleti na Oddelku za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in ukrepi za reševanje, Aleš Zemljič, dipl. zn., univ. dipl. org.
14.45 - 15.00 Varnostni odkloni in tveganja s katerimi se srečujemo na Enoti za forenzično psihiatrijo, Sabina Finžgar, dipl. m. s.
15.00 - 15.15 Je prijaznost v povezavi s profesionalnostjo zagotovilo za zadovoljstvo pacientov, Simona Podgrajšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.
15.15 - 15.30 Razprava                              
15.30                 Zaključek strokovnega izobraževanja

Splošne informacije

Kotizacija z DDV znaša 190,00 €. V kotizacijo so všteti stroški pogostitve med odmori, organizacije strokovnega izobraževanja in gradivo.
Članom Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50-odstotni popust pri plačilu kotizacije.
Kotizacijo nakažite na TR NLB, poslovalnica Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS, štev. 0201 5025 8761 480 in sklicna št. SI00 0202-18102019, s pripisom »za Sekcijo MS in ZT v psihiatriji«. Udeležbo na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.

Strokovno izobraževanje je pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Zdravniški zbornici Slovenije v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih točk ter v postopku vpisa strokovnega izobraževanja v register strokovnih izobraževanj Zbornice Zveze. 

Programsko-organizacijski odbor: Simona Podgrajšek, Ivanka Videčnik, Jernej Kocbek, Darko Loncnar, Aljoša Lapanja, Ksenija Pirš.

Prijave

Na strokovno izobraževanje se prijavite z elektronsko prijavnico na spletni strani Zbornice - Zveze. V primeru, da se ne morete prijaviti, prosim, pokličite v pisarno Zbornice - Zveze, tel.: 01 544 54 80, in z veseljem vam bomo pomagali.
V kolikor imate z elektronsko prijavo težave, se lahko prijavite tudi prek elektronske pošte prijava.psihsekcija@gmail.com (pri tem obvezno navedite ime in priimek, svoj naslov, izobrazbo, delovno organizacijo, kjer ste zaposleni, TER PLAČNIKA strokovnega izobraževanja)!

Dodatne informacije 

Dodatne informacije prek prijava.psihsekcija@gmail.com ali na številko 040 703 004 (g. Darko Loncnar).

Vljudno vabljeni!

Predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji
Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr.-soc. manag.