Kakovost in varnost v zdravstvu in obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
18.10.2018 - 09:30 do 16:35
Lokacija: 
V predavalnici Onkološkega inštituta Ljubljana, Zaloška cesta 2, stavba C

Program

09.30 - 10.00 Registracija udeležencev
10.00 - 10.10 Pozdrav in predstavitev programa, Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana
10.10 - 11.50 S sistemskimi pristopi do kakovost in varnost v zdravstvu, Tomaž Babnik, Sistematika Tomaž Babnik, s. p.
11.50 - 12.10 Odmor
12.10 - 13.30 Organizacija na poti do varnosti, Andreja Vovk, dipl.m.s., Ginekološka klinika Ljubljana
13.30 - 15.00 Preprečevanje okužb v zdravstvu, Mojca Tomažič, dipl.m.s., spec. menedž., Univerzitetni klinični center Ljubljana
15.00 - 15.10 Odmor
15.10 - 15.55 Predstavitev sistema za obvladovanje tveganj v zdravstveni organizaciji, Jelka Mlakar, viš.med. ses. Univerzitetni klinični center Ljubljana
15.55 - 16.25 Vloga menedžmenta zdravstvene nege v sistemu razvoja kakovosti, Gordana Lokajner, dipl.m. s, univ. dipl. org.
16.25 - 16.35 Razprava, zaključek izobraževanja 

Program izobraževanja po 17. členu Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege 

Enodnevno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom  ter drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem in zajema vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja 

I. Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti in varnosti ter kulture varnosti

 • Spoznavanje sodobnih pristopov in spoznanja na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu – sistemski in procesni pristop 
 • spoznavanje pomena kulture varnosti in pomen poročanja varnostnih in drugih zapletov/odklonov
 • spoznavanje vlogo medicinske sestre v procesu nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti v zdravstvu
 • spoznavanje orodja za doseganje kakovosti in varnosti
 • poznavanje pomena obvladovanja tveganja na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu
 • spoznavanje teoretičnih podlag za razumevanje komunikacije v zdravstvu na vseh ravneh (pacient, medpoklicno komunikacijo) 
 • pridobivanje znanja  in veščin o vzpostaviti kazalnikov in vodenje ter njihovo  stalno izboljševanje v zdravstveni negi v skladu  s strokovnimi smernicami
 • razumevanje pomena/koristi notranje in zunanje presoje znanja o notranjih in zunanjih nadzorih in presojah
 • spoznavanje namena in načinov merjenja zadovoljstva uporabnikov in pritožbene poti.

II.   Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb

 • spoznavanje sodobnih pristopov  in spoznavanje na področju z zdravstvom povezanih okužb, 
 • spoznavanje vloge medicinske sestre v preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb in organiziranost področja v skladu z zakonodajo
 • spoznavanje teoretičnih podlag za razumevanje postopkov v zdravstveni negi iz vidika preprečevanja okužb
 • pridobivanje znanja  in veščin o temeljnih higienskih postopkih v zdravstveni negi v skladu  s strokovnimi smernicami (higiena rok, izolacijski ukrepi)
 • pridobivanje  znanja o področjih tveganja za okužbe v bolnišnici in drugih zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah
 • pridobivanje znanje o vodenju in nenehnem izboljševanju kazalnikov na področju z zdravstvom povezanih okužb 

Splošne informacije

Program je v postopku ovrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi. 

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Andreja Vovk, Nada Sirnik

Prijave

Prijava preko elektronske prijavnice SPODAJ do 10. 10. 2018 oziroma do zasedenosti mest (60). 

S seboj prinesite člansko izkaznico. Prosimo za točnost!

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović – irma.kiprijanovic@gmail.com ali 041 754 695.

Vljudno vabljeni!   

Koordinatorica izobraževanja: Andreja Vovk, dipl. m. s.
Predsednica DMSBZT Ljubljana: Đurđa Sima, dipl. m. s.