Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
Termin: 
16.01.2019 - 15:00 do 21:00
Lokacija: 
V prostorih Srednje zdravstvene šole Celje

Program

15:00 – 15:30 Registracija
15:30 – 15:45 Nagovor in pozdrav udeležencev strokovnega srečanja, Tomislava Kordiš, mag. zdr. nege, predsednica DMSBZT Celje
15:45 – 16:30 Predstavitev sistema vodenja kakovosti, Mag. Maja Klančnik Gruden, prof. zdrav. vzgoje

 • Kaj so sistemi vodenja kakovosti
 • Zahteve standardov kakovosti
 • Strukture, procesi in izidi
 • Ciklus nenehnih izboljšav

16:30 – 17:00 Skrb za varnost na delovnem mestu, Robert Vodušek, dipl. varn. Inž.
17:00 – 17:45 Pomen profesionalne komunikacije za učinkovito in varno prakso zdravstvene nege, viš. predav. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

 • Komunikacija med zaposlenimi v zdravstveni negi
 • Vloga in pomen neverbalne komunikacije v zdravstveni negi
 • Komunikacija med izvajalci zdravstvene nege in zdravniki – pogled medicinske sestre
 • Medosebni odnosi v timu

17:45 – 18:00 Odmor
18:00 – 18:45 Izhodišča za izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstveni negi, Mag. Marija Zrim, dipl. m.s.

 • Kazalniki kakovosti
 • Orodja in metode za izboljšanje kakovosti lastne prakse ZN
 • Protokoli in standardi ZN, klinične poti
 • Zdravstvena nega osredotočena na pacienta

18:45 – 19:30 Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih, Cvetka Jurak, zastopnik pacientovih pravic za območno enoto Celje

19:30 – 20:15 Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb, Majda Hrastnik, dipl. m. s., mag. Alenka Petrovec Koščak, EOBO

 • Poti prenosa okužb v zdravstvenih ustanovah
 • Higiena rok in uporaba osebne varovalne opreme
 • Ukrepi ob incidentu z ostrim predmetom
 • Ukrepi pri izolacijah

20:15 – 20:45 Strokovna napaka v zdravstveni negi kot odklon/varnostni zaplet pri zdravljenju pacienta. Lidija Fošnarič, mag. zdr. nege, Leonida Perčič Šeligo, dipl.m.s.

 • Opredelitev strokovne napake v zdravstveni negi
 • Pogovori o varnosti/varnostne vizite
 • Redni in izredni nadzori in presoje prakse ZN

20:45 – 21:00 Zaključek seminarja in podelitev potrdil

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Kakovost in varnost v zdravstvu« v enem licenčnem obdobju (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016) ter v Ul RS, št. 62/2016, z dne 30. 9. 2016 objavljenega Pravilnika o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege). Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Prijave

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani DMSBZT CELJE, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 90 % popusta plačajo 12 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin. Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom. Za tiste, ki so včlanjeni v druga društva in Zbornico zvezo, pa je kotizacija 60 EUR.

Prijava preko e-prijavnice: https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx

Dodatne informacije

Za vsa vaša vprašanja smo dosegljivi po e-pošti: info@dmsbzt-celje.si