Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca

Termin: 
02.06.2018 - 09:30 do 14:00
Lokacija: 
V veliki predavalnici Območne obrtno – podjetniške zbornice Nova Gorica, drugo nadstropje, ul. Gradnikove brigade 6, Nova Gorica.

Program

09.30 - 10.00 Registracija udeležencev
10.00 - 10.30
Nagovor in pozdrav udeležencev strokovnega srečanja, Metka Plesničar, predsednica Društva MSBZT Nova Gorica
Namesto uvoda: Kakovost in spremembe – stanje duha?
Osnovna izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu, Ksenija Pirš, predsednica regijskega strokovnega DMSBZT Maribor

10.30 - 11.00
Orodja in metode za izboljševanje kakovosti in varnosti: Jožica Tomažič, univ. dipl. org.
Standardi, klinične poti, protokoli, kazalniki kakovosti, MM konference, vzročno posledične analize
Varnostni pogovori/ varnostne vizite

11.00 - 11.30
Odkloni/ varnostni zapleti v zdravstveni obravnavi z vidika zdravstvene in babiške nege: Danijela Pušnik, mag. zdr. nege
Vzpostavitev in vodenje ter izboljševanje kazalnikov kakovosti
Redni in izredni nadzori in presoje (notranje in zunanje)

11.30 - 12.00 Ukrepi: sistem preventivnih, korektivnih in korekcijskih ukrepov, mag. Mojca Dobnik
12.00 - 12.30 Odmor s pogostitvijo
12.30 - 13.00
Komuniciranje v zdravstvu: Ivanka Videčnik, univ. dipl. org.
Proces in načini komuniciranja
Komuniciranje s pacienti in njihovimi svojci,
Medpoklicna komunikacija, Komuniciranje z javnostmi

13.00 - 13.30
Merjenje zadovoljstva uporabnikov: Tamara Lubi, univ. dipl. org.
Pohvale/ Pritožbe, pritožbene poti, pomen ustreznega reševanja nezadovoljstva ali pritožb pacientov in njihovih svojcev
Mnenja in pobude zaposlenih
Mediacijska pisarna

13.30 - 14.00 Razprava, zaključek seminarja s podelitvijo potrdil

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Kakovost in varnost v zdravstvu« v enem licenčnem obdobju (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016) ter v Ul RS, št. 62/2016, z dne 30. 9. 2016 objavljenega Pravilnika o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege) ter 2. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 42/17 z dne 4. 8. 2017).

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Kotizacija znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pod številko 2018 – 0000 – 0075 in je ovrednoteno z 9 LT.

Prijave

Na strokovno srečanje se prijavite preko e-prijavnice Zbornice-Zveze. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Vljudno vabljeni!

Predsednica Društva MSBTZ Nova Gorica
Metka Plesničar