Kakovost in varnost v zdravstvu

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje
Termin: 
07.03.2018 - 14:30 do 18:40
Lokacija: 
v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska 1

Program

14.30 - 15.00 Registracija udeležencev
15.00 - 16.10 Izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu, Zdenka Kramar, mag. zn.
16.10 - 17.20 Sistem vodenja kakovosti ter uvajanje sprememb, Urša Šoba, mag. dipl. ekon.
Sistemi vodenja kakovosti
Procesni pristop
Uvajanje sprememb
Standard in standardizacija, nadzori (notranje presoje)
Zahteve standardov kakovost

17.20 - 17.30 Odmor
17.30 - 18.40 Orodja za doseganje kakovosti, Zdenka Kramar, mag. zn.
Profesionalna komuniciranje s pacienti (SIOP)
Okužbe povezane z zdravstvom Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP

18.40 - 19.50 Komuniciranje v zdravstvu, Urša Šoba, mag. dipl. ekon.
Medosebni odnosi
Timski pristop

Splošne informacije

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi – sklep št. 2017-201-201. Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Cena za člane DMSBZT Velenje je 40 eur.
Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo po prejetju računa.  Kotizacija vsebuje poleg udeležbe na predavanjih tudi  okrepčilo med odmorom.

Splošne informacije

Prijave potekajo z elektronsko prijavnico, ki jo dobite na spletni strani ZB-ZV ali na elektronski naslov  dmsbztvelenje@gmail.com.

Rok prijave: do petka 2. marca.
Ob prijavi OBVEZNO napišite številko članske izkaznice ter podatke o plačniku.

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na gsm. 041 707 049, Janez Kramar.

mag. Janez Kramar
predsednik DMSBZT Velenje