Kakovost in varnost v zdravstvu

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje
Termin: 
20.06.2017 - 14:30 do 19:50
Lokacija: 
v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska 1

Program

14.30 - 15.00 Registracija udeležencev
15.00 - 16.10 Izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu, Zdenka Kramar, mag. zn.
16.10 - 17.20 Sistem vodenja kakovosti ter uvajanje sprememb, Urša Šoba, mag. dipl. ekon.
Sistemi vodenja kakovosti
Procesni pristop
Uvajanje sprememb
Standard in standardizacija, nadzori (notranje presoje)
Zahteve standardov kakovost

17.20 - 17.30 Odmor
17.30 - 18.40 Orodja za doseganje kakovosti, Zdenka Kramar, mag. zn.
Profesionalna komuniciranje s pacienti (SIOP)
Okužbe povezane z zdravstvom Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP

18.40 - 19.50 Komuniciranje v zdravstvu, Urša Šoba, mag. dipl. ekon.
Medosebni odnosi
Timski pristop

Splošne informacije

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi – sklep št. 2017-201-201. Cena izobraževanja znaša 60 EUR za člane Zbornice - Zveze ter 120 EUR za nečlane Zbornice - Zveze, v ceno je vključen DDV.

Cena za člane DMSBZT Velenje je 20 eur.
Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo po prejetju računa.
Kotizacija vsebuje poleg udeležbe na predavanjih tudi  okrepčilo med odmorom.

Prijave

Prijave potekajo z elektronsko prijavnico, ki jo dobite na spletni strani ZB-ZV ali na elektronski naslov dmsbztvelenje@gmail.com.

Rok prijave: do petka 16. junija. Ob prijavi OBVEZNO napišite številko članske izkaznice ter podatke o plačniku.

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na gsm. 041 707 049, Janez Kramar.

mag. Janez Kramar
predsednik DMSBZT Velenje