Kakovost in varnost v zdravstvu

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje
Termin: 
27.11.2019 - 14:30 do 19:50
Lokacija: 
V veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska 1
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje

Program

14.30 – 15.00    Registracija    
15.00 – 16.10    Izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu,
Martina Klobčar Črep
16.10 – 17.20    -    Orodja za doseganje kakovosti,
Martina Klobčar Črep
                            -    Profesionalna komuniciranje s pacienti (SIOP)
                            -    Okužbe povezane z zdravstvom    
17.20 – 17.30    Odmor    
17.30 – 18.40    Sistem vodenja kakovosti ter uvajanje sprememb,
Urša Šoba
                            -    Sistemi vodenja kakovosti
                            -    Procesni pristop
                            -    Uvajanje sprememb
                            -    Standard in standardizacija, nadzori (notranje presoje)
                            -    Zahteve standardov kakovost     
18.40 – 19.50    Komuniciranje v zdravstvu,
Urša Šoba
                            -    Medosebni odnosi
                            -    Timski pristop    
19.50        Zaključek   

Splošne informacije

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi – sklep št. 2019-599-599. Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Cena za člane DMSBZT Velenje je 40 eur.
Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo po prejetju računa.  Kotizacija vsebuje poleg udeležbe na predavanjih tudi  okrepčilo med odmorom.

Prijava

Prijave potekajo preko elektronske prijavnice na spletni strani ZB-ZV ali preko elektronskega naslova: dmsbztvelenje@gmail.com

Rok prijave: do petka, 22. novembra.
Ob prijavi OBVEZNO napišite številko članske izkaznice ter podatke o plačniku.

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na gsm. 041 707 049, Janez Kramar.

mag. Janez Kramar
predsednik DMSBZT Velenje