Kakovost in varnost v zdravstvu

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje
Termin: 
24.10.2018 - 14:30 do 19:50
Lokacija: 
Velika predavalnica hotela Paka v Velenju, Rudarska 1, 3320 Velenje

Program

14.30 - 15.00 Registracija udeležencev

15.00 - 16.10 Izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu, Zdenka Kramar, mag. zn.

16.10 - 17.20 Sistem vodenja kakovosti ter uvajanje sprememb, Urša Šoba, mag. dipl. ekon.
                         Sistemi vodenja kakovosti
                         Procesni pristop
                         Uvajanje sprememb
                         Standard in standardizacija, nadzori (notranje presoje)
                         Zahteve standardov kakovost

17.20 - 17.30 Odmor

17.30 - 18.40 Orodja za doseganje kakovosti, Zdenka Kramar, mag. zn.
                        Profesionalno komuniciranje s pacienti (SIOP)
                        Okužbe povezane z zdravstvom
                        Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP

18.40 - 19.50 Komuniciranje v zdravstvu, Urša Šoba, mag. dipl. ekon.
                        Medosebni odnosi
                        Timski pristop

Splošne informacije

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi – sklep št. 2017-201-201 in je ovrednoteno s 6 licenčnimi točkami za pasivne in 10 licenčnimi točkami za aktivne udeležence.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 eur z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Cena za člane DMSBZT Velenje je 40 eur. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo po prejetju računa.
Kotizacija vsebuje poleg udeležbe na predavanjih tudi okrepčilo med odmorom.

Prijave

Prijave potekajo z elektronsko prijavnico, ki jo dobite na spletni strani ZB-ZV ali na elektronski naslov dmsbztvelenje@gmail.com . Rok prijave: do petka 19.10.2018. Ob prijavi OBVEZNO napišite številko članske izkaznice ter podatke o plačniku.

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na gsm. 041 707 049, Janez Kramar.

mag. Janez Kramar
predsednik DMSBZT Velenje