Kako prepoznati in obvladati težavno vedenje

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
06.11.2018 - 07:30 do 15:00
Lokacija: 
na sedežu DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Program

07.30 – 08.00    Registracija udeležencev
08.00 – 09.30    Minute za predstavitev in spoznavanje udeležencev
                             Povabilo udeležencem, da ubesedijo svoje občutke
                             Katero vedenje udeleženci doživljajo kot težavno
09.30 – 09.45    Odmor
09.45 – 11.15    Kaj je zahtevno in težavno vedenje
                             Vrste težavnega vedenja:

 • nesramni sogovornik (merjasec)
 • vzvišeni sogovornik (kamela)
 • klepetavi zagovornik (zajkla)
 • tihi sogovornik (školjka)
 • nezaupljivi sogovornik (dihur)
 • jezni sogovornik (tiger)

11.15 – 11.45    Odmor za malico
11.45 – 13.15    Kako pristopamo k različnim vrstam težavnega vedenja
13.15 – 13.30    Odmor
13.30 – 15.00    Tehnike ustrezne komunikacije za delo s težavnimi sogovorniki:

 • temelj vsakega kakovostnega odnosa je resnično zanimanje za ljudi. Stranka bo to začutila, če se bomo do nje obnašali, kot da je “nekaj posebnega”.
 • ločiti zahtevno vedenje od težavnega
 • obvladati temeljne komunikacijske veščine (vzpostavitev prvega stika,
 • dejavno poslušanje, postavljanje primernih vprašanj)
 • ohraniti vzajemno spoštovanje

15.00 – 15.15    Sklep seminarja z anketiranjem in podelitvijo potrdil

Splošne informacije

Seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom  iz različnih področij. Program bo izveden v obliki predavanj z aktiviranjem udeležencev pri predavanjih, pri razpravi in za delo v  skupinah. Število udeležencev je omejeno do 20. Program je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj in vrednotenja licenčnih in pedagoških točk.

Programsko organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner.

Seminar je namenjen članom ljubljanskega društva.

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju  znaša 60,00€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta (plačajo 30,00€ z vključenim DDV, razliko do polne cene krije društvo iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin. Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo, organizacija izobraževanja ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijave

Prijave preko elektronske prijavnice  do 25. 10. 2018 oz. do zasedenosti mest (20). S seboj prinesite člansko izkaznico. Prosimo za točnost!

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović – Irma.kiprijanovic@gmail.com ali 041 754 695

Vljudno vabljeni!

Podpredsednica za izobraževalno, raziskovalno dejavnost in               Predsednica DMSBZT Ljubljana:
založništvo:
Gordana Lokajner                                                                                   Đurđa Sima