Izzivi zdravstvene nege pri pacientih z motnjami uriniranja

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti
Termin: 
15.11.2018 - 07:30 do 17:00
Lokacija: 
Terme Topolšica, Topolšica 77, 3326 Topolšica
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

Program

07.30 - 08.30 Registracija udeležencev
08.30 - 08.35 Pozdravne besede, pred. Bojana Hočevar Posavec, mag. vzg. in menedž. v zdr., predsednica sekcije
08.35 – 08.45 Predstavitev Terme Topolšica, Mirjam Salobir, glavna medicinska sestra Terme Topolšica

I. SKLOP   
Moderator: Mirjam Salobir in Bojana Hočevar Posavec
08.45 - 09.25 Diagnostika motenj uriniranja in urodinamske preiskave, doc. dr. Metka Moharić, dr. med., spec. fiz. in rehabil. med.
09.25 - 09.45 Sodobni pristopi zdravljenja urinske inkontinence, redni prof. dr. Adolf Lukanović, dr. med., svetnik
09.45 - 10.05 Vaje mišic medeničnega dna, viš. pred. mag. Darija Šćepanović, viš. fiziot.
10.05 - 10.25 Predstavitev rezultatov raziskave o učinkovitosti funkcionalne magnetne stimulacije pri motnjah uriniranja pri osebah z MS Mirjam Salobir, glavna sestra Terme Topolšica
10.25 - 10.35 Vprašanja in diskusija
10.35 - 11.00 Odmor, osvežitev

II. SKLOP   
Moderator: Bojana Hočevar Posavec in Mirjam Salobir
11.00 - 11.20 Pomen razvoja zdravstvene nege na področju motenj uriniranja, Monika Ažman, dipl. m. s., predsednica Zbornice - Zveze
11.20 - 11.40 Kakšna je povprečna stopnja teoretičnega znanja, pri zaposlenih, s področja kateterizacij in urinskih drenaž, na oddelku za interno medicino, v bolnišnici Slovenj Gradec, pred. Matej Repas, dipl. zn.
11.40 - 12.00 Etične dileme in pacientove pravice v rehabilitacijski zdravstveni negi, Romana Petkovšek Gregorin, mag. zdr. nege, dipl. m. s., Brigita Mali, dipl. m.  s., Veronika Vidmar, dipl. m. s. in pred. Bojana Hočevar Posavec, mag. vzg. in menedž. v zdr., dipl. m. s.
12.00 - 12.20 Učenje čiste intermitentne kateterizacije, Stanka Vrtek, mag. zdr. nege, dipl. org. del.
12.20 - 12.30 Urinski katetri za enkratno kateterizacijo, Eva Bukovec
12.30 - 12.50 Uporaba in predpisovanje pripomočkov pri motnjah uriniranja, pred. Bojana Hočevar Posavec, mag. vzg. in menedž. v zdr.
12.50 - 13.00 Vprašanja in diskusija
13.00 - 13.20 Predstavitev delovanja in dosežkov na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti
13.20 - 14.30 Odmor za kosilo

III. SKLOP   
Moderator: Martina Omerzo in Mirjam Salobir
14.30 - 14.45 Pravilno nameščanje plenice, Bernarda Mudrovčič
14.45 - 15.05 Doživljanje urinske inkontinence pri pacientih na oddelku za rehabilitacijo  pacientov po amputaciji, Martina Omerzo, dipl. m. s.
15.05 - 15.25 Zmanjšanje nepotrebne uporabe urinskega katetra za preprečevanje okužb sečil, Anja Jehart, dipl. m. s.
15.25 - 15.45 Motnje uriniranja pri nevroloških pacientih, mag. Maja Medvešček Smrekar, prof. zdr. vzg.
15.45 - 16.05 Padci pacientov po možganski kapi v času treninga mehurja, Natalija Kopitar, dipl. m. s.
16.05 - 16.25 Pojav urinske inkontinence pri telesno aktivnih ženskah v rodnem obdobju, asist. Nives Pinter, dipl.m.s., mag.zdr. nege
16.25 - 16.45 Rehabilitacija pacientov z urinsko inkontinenco v zdravilišču Dobrna, Darja Ratajc, dipl. m. s.  in Lucija Tkavc, dipl. m. s.
16.45 - 16.55 Vprašanja in diskusija
16.55 - 17.00 Zaključne misli seminarja
17.00     Zaključek seminarja

Splošne informacije

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk.
Organizacijsko programski odbor: Bojana Hočevar Posavec, Veronika Vidmar, Mirjam Salobir in Klavdija Lah.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem seminarju znaša 190 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 95 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizaciji so všteta predavanja, elektronski zbornik, pogostitev v odmorih, kosilo in potrdilo o udeležbi. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice - Zveze št. 0201  5025  8761  480, sklic na številko: 00 0213-15112018, s pripisom za Sekcijo ms in zt v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti, ki je odprt pri NLB d.d., Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Prijava

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze, www.zbornica-zveza.si  ikona e-prijavnica: do 13.11.2018.  Udeležbo bomo preverjali na podlagi osebnega dokumenta in podpisa na listo prisotnosti. S seboj prinesite člansko izkaznico.  V primeru težav ali dodatnih vprašanj kontaktirate predsednico Bojano Hočevar Posavec na e-naslov: bojana.hopo@gmail.com ali 041/896-760.
Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.

Predsednica Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti
pred. Bojana Hočevar Posavec, mag. vzg. in menedž. v zdr.