Izzivi patronažnega varstva pri obravnavi sterejše osebe v domačem okolju in podoba medicinske sestre v patronažnem varstvu

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti
Termin: 
23.10.2019 - 08:00 do 24.10.2019 - 15:00
Lokacija: 
v Termah Zreče
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti

Program

Sreda, 23. oktober (1. dan)

08.00 - 09.00 Registracija udeležencev
09.00 - 09.10 Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev, Andreja Krajnc, predsednica Sekcije

I. Sklop:
moderator: Andreja Krajnc

09.10 - 10.40 Protokolarni kažipoti I , Ksenija Benedetti
10.40 - 10.55 Odmor
10.55 - 12.00 Protokolarni kažipoti II , Ksenija Benedetti
12.00 - 12.10 Vprašanja in razprava
12.10 - 12.40 Osvežilni odmor

II. Sklop:
moderator: Mateja Berčan, Andreja Ljubič

12.40 - 13.40 Aktivna starost, Marija Ovsenik
13.40 - 14.20 Medicinska sestra zagovornica pravic starejših ljudi, Darinka Klemenc
14.20 - 14.30 Vprašanja in razprava
14.30 - 15.00 Predstavitev sponzorjev
15.00 - 16.00 Odmor za pozno kosilo

III. Sklop
moderator: Aleksandra Jančič, Darja Brudar

16.00 - 16.20 Finančno medicinski nadzori v patronažnem varstvu, Mateja Berčan
16.20 - 16.50 Pomen uniforme za medicinske sestre v zgodovini, Irena Keršič
16.50 - 17.10 Kako do uniforme v patronažnem varstvu?, Darja Hermonko
17.00 - 17.40 Predstavitev delovne uniforme medicinskih sester v patronažni dejavnosti (»modna revija patronažnih uniform« - PV ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, PV ZD Ravne na Koroškem, PV ZD Šmarje pri Jelšah in PV Zgornjesavinjski ZD Nazarje)
17.40 Zaključne misli  prvega dne seminarja

Četrtek, 24. oktober

IV. Sklop
moderatorja: Aleksandra Jančič in Ornela Terbovc

09.00 - 10.30 Bolnik z demenco v domačem okolju, Jožica Gamse
10.30 - 10.50 Osamljenost pri starejših in medgeneracijska pomoč, Angelika Ferjan, Mojca Premerl
10.50 - 11.00 Vprašanja in razprava
11.00 - 11.20 Predstavitev sponzorja
11.20 - 11.30 Odmor

V. Sklop:
moderatorja: Dragica Jošar in Staša Rojten

11.30 - 11.50 Strokovni nadzori s svetovanjem za kakovostno in varno izvajanje patronažne dejavnosti, Andreja Krajnc
11.50 - 12.21 Obravnava starejše osebe v okviru projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih: prednosti, slabosti in izzivi, Aleksandra Jančič
12.10 - 12.20 Vprašanja in razprava
12.20 - 12.30 Predstavitev sponzorja
12.30 - 13.00 Osvežilni odmor
13.00 - 13.20 Uspešnost obravnave na domu - delovna terapija v sodelovanju s patronažno službo, Maja Kristan Kirn
13.20 - 13.40 Uporaba pristopa Montessotri v obravnavi pacienta v domačem okolju, Andreja Ljubič, Tamara Štemberger Kolnik
13.40 - 14.00 Skrb za ustrezno prehranjenost onkoloških pacientov, Mirjam Koler Huzjak    
14.00 - 15.00 Delavnice

Delavnica I: Ohranjanje kognitivnih sposobnosti z uporabo metode Motnessori, Tamara Štemberger Kolnik,  Andreja Ljubič
DELAVNICA II: Hranjenje po PEG, Mirjam Koler Huzjak

15.00 Zaključne misli seminarja

Splošne informacije

Kotizacija z  DDV znaša 320 €, (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun ZDMSZTS: št. 02015-0258761480, sklic na številko 00 0205–23102019 s pripisom:  za Patronažno sekcijo.  Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

Na strokovno izobraževanje se prijavite z elektronsko prijavnico na spletni strani Zbornice - Zveze. V primeru, da se ne morete prijaviti, prosim pokličite v pisarno Zbornice - Zveze tel.: 01 544 54 80 in z veseljem vam bodo pomagali.

V kolikor imate z elektronsko prijavo težave, se lahko prijavite tudi preko elektronske pošte   patronazna.sekcija@gmail.com  (pri tem obvezno navedite ime in priimek, svoj naslov, izobrazbo, delovno organizacijo, kjer ste zaposleni ter plačnika strokovnega izobraževanja)!
Seminar je pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Zdravniške zbornice v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih točk ter vpisa strokovnega izobraževanja v register strokovnih izobraževanj Zbornice Zveze.

Ob registraciji obvezno potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so možne po e-pošti  patronazna.sekcija@gmail.com.

Rezervacija prenočišč:

Namestitev in cena za nočitev z zajtrkom (cena vključuje tudi uporabo vseh bazenov terme Zreče. Na voljo so  3 cenovno različne namestitve, da imajo gostje čim več izbire:

  V dvoposteljni sobi V enoposteljni sobi
Hotel Atrij****S  78€/osebo 92€/osebo
Hotel Vital**** 62€/osebo 76€/osebo
Vile Terme**** 48€/osebo 60€/osebo

Več informacij o rezervaciji prenočišč v Termah Zreče lahko dobite pri gospe Bredi Einfalt, Unior d.d. na e-naslovu:  Breda.Einfalt@unitur.eu .  Sobe si rezervirajte najkasneje do 18.10.2018.

Lepo vabljeni!

mag. Andreja Krajnc
Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
v patronažni dejavnosti