Izzivi izvajanja zdravstvene vzgoje v vrtcih in šolah

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Termin: 
07.12.2017 - 08:30 do 17:00
Lokacija: 
M - Hotel Ljubljana
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

Program

08.30 - 09.00 Registracija udeležencev
09.00 - 09.10 Pozdravne besede, Majda Šmit, dipl. m. s., predsednica sekcije

I. Sklop:
moderatorica: Mirna Nemanič,  viš. med. ses, univ. dipl. org.

09.10 - 09.40 Izvajanje vzgoje za zdravje za otroke in mladostnike v sodelovanju s šolami, Vesna Pucelj , viš .med. ses., prof. zdr. vzg.
09.40 - 10.25 Otroci s posebnimi potrebami v vrtcih in šolah, Radovan Radetić, univ. dipl. soc, družinski terapevt in mediator
10.25 - 10.55 Motivacija – didaktična načela, Tadeja Bizjak, mag. zdr. neg.
10.55 - 11.10 Razprava
11.10 - 11.40 Odmor

II. Sklop:
moderatorica: doc. dr. Andreja Kvas, prof. zdr. vzg.

11.40 - 12.10 Zmanjševanje strahu pred zdravstvenimi pregledi pri otrocih, Mateja Učakar, mag. zdrav. nege
12.10 - 12.30 Bodimo in ostanimo pokončni – vaje, Majda Šmit, dipl.m.s.
12.30 - 13.00 Priprava osnovne in srednješolske mladine na življenjske izzive v okviru zdravstvene vzgoje - primer dobre prakse, Karmen Petek, mag.zdrav. nege
13.00 - 13.15 Cepljenje proti HPV, zakaj da?, MSD Merck Sharp&Dohme d.o.o
13.15 - 13.30 Razprava
13.30 - 14.30 Odmor za kosilo

III. Sklop: učne delavnice
moderatorica: Tadeja Bizjak, mag. zdr. neg.

14.30 - 15.15

  • Zdrave navade - prehrana in gibanje v vrtcu, Marina Glavina, dipl .m. s.
  • Medosebni odnosi za učence 8. razredov-malo drugače, Robič Gregor, dipl.zn.
  • Preventiva rakastih obolenj in samo pregledovanje - učna delavnica za srednješolce, Ksenija Noč, dipl. m. s.

15.15 – 16.00

  • Zdrave navade - prehrana in gibanje v vrtcu, Marina Glavina, dipl .m. s.
  • Medosebni odnosi za učence 8. razredov-malo drugače, Robič Gregor, dipl.zn.
  • Preventiva rakastih obolenj in samo pregledovanje - učna delavnica za srednješolce, Ksenija Noč, dipl. m. s.

16.00 - 16.45

  • Zdrave navade - prehrana in gibanje v vrtcu, Marina Glavina, dipl .m. s.
  • Medosebni odnosi za učence 8. razredov-malo drugače, Robič Gregor, dipl.zn.
  • Preventiva rakastih obolenj in samo pregledovanje - učna delavnica za srednješolce, Ksenija Noč, dipl. m. s.

16.45 - 17.00 Razprava in zaključek srečanja

Splošne informacije

Programski in organizacijski odbor: Tadeja Bizjak, Sandra Gaber Flegar, doc. dr. Andreja Kvas, Mirna Nemanič, Ksenija Noč, Renata Škrget, Majda Šmit, Boštjan Viher, asist. Sanja Vrbovšek.

Program  je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj in vrednotenja pedagoških in licenčnih točk pri Zbornici- Zvezi.

Kotizacija z DDV znaša 190 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obvezno-sti, se prizna 50% popust in znaša 95 €); vključuje prehrano med odmori.
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana - Zbor-nica Zveza, št: 0201 50258761480 sklic na številko 0232 - 07122017.
Kotizacija se lahko poravna po prejetju računa.

Prijave

Prijave potekajo preko elektronske e - prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze. Prijava možna najkasneje do ponedeljka, 1.12. 2017 oziroma do zasedenosti prostih mest.

Udeležba na strokovnem srečanju je omejena na 100 udeležencev.

Predsednica
Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Majda Šmit, dipl. m. s.